Text: + | - | Reset


4. september 2013

Náučná literatúra

Category: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Knižné novinky október  2014

Náučná literatúra pre dospelých

Aeplová, Hildegard: Být single – ale jak?
Autorka sa na základe predpokladu, že aj človek, ktorý žije sám, môže viesť plnohodnotný život, venuje otázke, do akej miery existuje naplnený život s nenaplnenými prianiami a túžbami.

Anderliková, Lore: Cesta k inkluzi
Publikácia ponúka komplexný pohľad na otázku inklúzie a jej význam pre vývoj spoločnosti. Približuje stratégie a postupy k dosiahnutiu úspešnej inklúzie.

Burák, Emil: Daňová prevencia
Autor ponúka inšpirácie a námety pre efektívne zdaňovanie a kvalifikovanú daňovú komunikáciu daňového subjektu so správcom dane.

Gallik, Ján: Spiritualita v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Autor sa zaoberá problematikou spirituálnej motivácie slovenských prozaických textov určených detským čitateľom.

Ivanič, Peter: Kapitoly z dejín západných Slovanov v ranom stredoveku
Publikácia približuje všeobecný pohľad na výskum problematiky západných Slovanov do 12. storočia. Ponúka názory na pôvod a pravlasť Slovanov, súčasný stav poznatkov o začiatkoch slovanského osídlenia územia osídlenia územia dnešného Slovenska a niektorých okolitých štátov.

Juraj Jánošík
Publikácia na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov ponúka historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia, mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení.

Jurík, Vladimír: Zákon o inšpekcii práce
Publikácia podáva odborný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. , s orientáciou na ich praktické uplatnenie, s uvedením príkladov a príslušnej judikatúry v predmetnej oblasti, s odkazmi na súvisiace vnútroštátne predpisy a legislatívu EÚ.

Kendíková,J.-Vosmik,M.: Jak zvládnout problémy dětí se školou?
Publikácia ponúka informácie týkajúce sa detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť a skvalitniť komunikáciu medzi rodinou a školou.

Lavrincová, Magdaléna: Človek zomiera dvakrát…
Autorka konfrontuje spomienky odbojárov s historickými udalosťami a s najnovšími poznatkami. Upozorňuje aj na témy, ktoré boli dlhé roky tabu.

Liessmann, K.P.: Hodnota člověka
Publikácia ponúka pohľad na aktuálne a naliehavé problémy súčasnej európskej spoločnosti. Zaoberá sa premenou chápania kľúčových pojmov a upozorňuje tiež na vyprázdňovanie ich obsahov, ktoré sú stále viac podriaďované silným ekonomickým a politickým záujmom.

Málková,Iva – Málková, Hana: Obezity
Odborníčka na liečbu obezity ponúka tipy, ako znížiť svoju hmotnosť pri miernej nadváhe alebo ťažkej obezite. Predstavuje prehľad vhodných potravín a recepty na nízko kalorické jedlá.

Marenčin, Albert: Básnici a rebeli
Autor približuje desať francúzskych básnických osobností, ktoré považuje za zakladateľov modernej francúzskej poézie a za rebelov búrajúcich staré modely, šablóny a konvencie.

Mojtová, M.-Sedlárová,K.-Šrank,M.: Klinický sociálny pracovník
Publikácia sa zameriava na špecifické úlohy klinického sociálneho pracovníka s dôrazom na jedinečnosť človeka, zachovanie ľudskej dôstojnosti a nevyhnutnosti dodržiavania etických princípov v prostredí ľudskej bolesti a utrpenia.
Petrowski, Thorsten: Bezpečí na internetu
Publikácia približuje bezpečnostné riziká a nebezpečenstvo hroziace používateľom internetu a smartfónov a radí, ako sa im vyhnúť.

Smitková, Hana: Kapitoly z poradenskej psychológie
Publikácia ponúka text, ktorý pomáha pri lepšej orientácii v špecifikách súčasnej poradenskej psychológie. Zaoberá sa históriou poradenskej , teóriou a aplikáciou niektorých poradenských prístupov, kariérnym poradenstvom, supervíziou a jej významom, atď.

Snyder, Timothy: Krvavé územie
Autor v publikácii bez príkras približuje o interakcii a vzájomnej inšpirácii dvoch najvražednejších utópií v dejinách ľudstva a odhaľuje hĺbku hrôzy, ktorú museli zažívať ľudia, na ktorých dopadli Stalinove a Hitlerove najhoršie dôsledky zločinných režimov.

Szlezák, Thomas A.: Za co vděčí Evropa Řekům
Autor upozorňuje na skutočnosť zakorenenia našej európskej kultúry v gréckej antike. Vyjadruje názor, že historická úloha a vplyv gréckej racionality a vôle na politickú a intelektuálnu slobodu môžu viesť k lepšiemu pochopeniu dnešného stretu kultúr.

Šustrová,P. – Mlajnek, J.: Zaostřeno na komunismus
Kniha približuje významné historické udalosti ilustrujúce skutočnú povahu komunistických režimov – od Parížskej komúny a Októbrovej revolúcie cez stalinizmus, potlačovanie vzbúr a disidentu až k normalizácii, perestrojke a rusko-gruzínskej vojne.

Testy z biológie na peijímacie skúšky na vysoké školy zv. 1
Publikácia ponúka 17000 testových úloh zo všeobecnej biológie. Testové otázky vychádzajú z biologických disciplín: evolučná biológia, história biológie, biológia ako veda, cytológia, všeobecné vlastnosti živých sústav, bakteriológia, virológia, fylogenéza, fyziológia, morfológia a systém rastlín, húb a živočíchov a ekológia.

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy zv.2
Publikácia je pokračovaním 1. zväzku. Slúži na overenie si vlastných vedomostí. Ponúka testové otázky, ktoré vychádzajú z gymnaziálneho učiva z biológie.

Veverková, Ingrid: Ekonomika školy
Autorka približuje ekonomický a personálny manažment školy a školského zariadenia. Ponúka jednoduchý a zrozumiteľný návod na zákonnú a správnu aplikáciu právnych predpisov, ktoré sa musia uplatňovať a dodržiavať pri ekonomickom a personálnom riadení školy.

 

 

 

Beletria pre dospelých

Category: Nové knihy - beletria pre dospelých — studovna @ 11:24

Beletria pre dospelých

Knižné novinky október 2
Antalíková, Silvia: Racioláska
Príbeh dvoch študentiek Barbory a Carmen, z ktorých sa stali takmer nerozlučné priateľky. Carmen v snahe pomôcť svojej sestre – narkomanke, sa zapletie do vzťahu s bohatým, no ženatým mužom. Ten ju finančne dotuje a postupne sa jej rebríček hodnôt začína meniť, až sa pre ňu peniaze stanú najsilnejším afrodiziakom.

Bartková, Alica: Kniha nepokoja
Rita žije stereotypným životom. Nasťahuje si k sebe otca – alkoholika v snahe pomôcť mu. Jeho náhla smrť však odštartuje sériu prekvapivých zvratov v jej živote. Rozíde sa s dlhoročným partnerom a dá sa dokopy s priateľom z detstva. Keď v rodičovskom dome odhalí skryté tajomstvo, netuší, že práve ono jej ohrozí život

Bhujun, Renata: Matky a macochy
Príbeh štyroch priateliek – Heleny, Denisy, Niny a Etely, ktoré sa stretávajú na lavičke na sídlisku, aby si pohovorili o svojich problémoch, či veselých zážitkoch. Každá z nich v sebe ukrýva svoje tajomstvá. Ich životné osudy sa nečakane skrížia a je len na nich, ako sa im podarí zdolať životné prekážky.

Boldišová, Andrea: Stratená rovnováha
Príbeh Zuzany, ambicióznej mladej ženy, ktorá má milujúceho manžela, skvelú dcéru a zaujímavú prácu. Jej život sa ale jedného dňa nečakane zlomí. Človek, ktorý by mal stáť pri nej, v rozhodujúcej chvíli zlyháva. A naopak, človek, ktorý ju kedysi zradil, sa stáva jej oporou. Zuzana sa púšťa do nerovného boja
.
Bradford, Barbara Taylor: Tajemství minulosti
Serena píše knihu o svojom slávnom otcovi, a má dohliadnuť aj na bývalého milenca a kolegu Zacharyho, ktorý je po návrate z Afghanistanu na pokraji zrútenia. Serena nechce jatriť bolestivé spomienky na ich rozchod. Keď sa Serene dostanú do rúk šokujúce informácie o jej otcovi, Zac jej príde na pomoc.

Cílek, Roman: Deník mrtvého vraha
Samovražda známeho prokurátora vyvolá v médiách aj na verejnosti množstvo dohadov. Hovorí sa o chorobe, problémoch v osobnom živote, neodbytnej milenke. Čoraz častejšie sa dostáva do popredia aj možnosť, že v tajnom sejfe sú ukryté spisy, okrem iného aj denník mŕtveho muža, ktorý sa živil nájomnými vraždami.

Coddington, Andrea: Jozef Bednárik
Kniha približuje životnú cestu režiséra, herca a majstra muzikálov od narodenia až po nečakanú smrť, úspechy z javísk, gurmánske a cestovateľské excesy, starostlivo stráženú trinástu komnatu, lásku k mame a Tálii, či jeho vzťah k ženám. Je plná autentických výpovedí, zážitkov a vyjadrení rodiny, kamarátov a hviezd českého a slovenského divadla.

Crombie, Deborah: Zvuk rozbitého skla
V hoteli pochybnej povesti je nájdené telo zavraždeného renomovaného advokáta. Navonok vzorný manžel sa po večeroch oddával nebezpečným vášniam. Inšpektorka Gemma musí zistiť, či vražda súvisí s jeho večernými aktivitami, alebo treba hľadať kľúč v minulosti.

Dahl, Arne: Zlá krv
Americkému sériovému vrahovi sa podarí dostať z New Yorku do Štokholmu. Čoskoro sa objavia prvé obete. Keďže vrah nepoužíva rovnaký model, detektívi Paul a Kerstin vycestujú do Spojených štátov, aby zistili niečo o vrahovej minulosti. Stopa ich privedie na jeho osobitú a znepokojujúcu identitu, no ďalší krok, jeho dolapenie, sa ukáže ako dlhý a náročnejší.

Darsane, Viktoria: Zakázaný inštinkt
Príbeh úspešnej psychologičky Simony, ktorá denne rieši vo svojej práci problémy nevery, hoci sama by potrebovala pomoc. Zoznámi sa s mužom o ktorom nič nevie a rozhodne sa zariskovať. Dostáva sa do kolotoča vášne, túžby a hry na dôveru.

Deverauxová, Jude: Pod maskou mesiaca
Po ponižujúcom rozchode sa Sophie rozhodne odísť do malého mestečka, ktoré jej poradila kamarátka. Na diaľnici ju ohrozí arogantný šofér, s ktorým sa dostane do slovnej potýčky. Konflikt so zatrpknutým doktorom Reedom zmení život obom zúčastneným, z ktorých každý vo svojom vnútri skrýva nejaké tajomstvo.

Fartelová, Marta: Život na pôžičku
Michaela a Adam žijú v harmonických manželstvách a vedú pokojný rodinný život. Keď sa náhodne spoznajú, zasiahne ich kúzlo vzájomnej príťažlivosti a osudová láska. Sú však postavení pred ťažkú dilemu, či majú právo obetovať šťastie svojich rodín pre svoje vlastné.

Gardnerová, Lisa: Miluhem ťa viac
Detektívka D.D. Warrenová vyšetruje vraždu muža, ktorého manželka, príslušníčka štátnej polície zavraždila údajne v sebaobrane. Zároveň však zmizla aj ich šesťročná dcérka Tess. Vyšetrovanie rýchlo prerastie do celoštátneho pátrania po stratenom dievčatku. Detektívka musí preraziť múr solidarity medzi príslušníkmi štátnej polície, nemá sa koho obrátiť a nemôže nikomu veriť.

Goldbergová Sloanová, Holly: Šťastná sedmička
Príbeh dvanásťročnej geniálnej dievčiny Willow, ktorá si len ťažko hľadá cestu k ľuďom. Nemá takmer žiadnych priateľov, okrem dvoch vietnamských súrodencov. Jej život sa zmení, keď tragicky zahynú jej milovaní adoptívni rodičia. Hlboký smútok prekonáva vďaka nezlomnej energii, túžbe po poznaní, ale najmä vďaka priateľom.

Grantová, Cecilia: Prebudená láskou
Keď mladá Martha nečakane ovdovie, hrozí jej že príde o svoj domov – rodinné panstvo.
nad štátom. Silná cenzúra neumožní zverejniť dokumenty o nacistických zločinoch, ktoré boli nájdené pri vykopávkach na Zvolenskom hrade. Na cvičení v Lešti, kde sa zúčastňujú aj americká vojenská skupina, dôjde ku krvavej prestrelke proti rozmáhajúcim sa gardistom. Príslušníci slovenských aj zahraničných tajných služieb musia zviesť v predvečer volieb boj o štát.

Havaj Petejovský, Juraj: Denník jedného dňa
Knižka štrnástich príbehov zo života, úsmevných i tragických, inšpirovaných vlastnými životnými zážitkami autora, či rozprávaním priateľov i známych.

Hornáková, Erika: Nebezpečne blízko
Príbeh o láske, zrade, o ľudských predsudkoch a rodinných väzbách – koreňoch, ktoré sa nedajú len tak pretrhnúť. Keď do príbehu vstúpia rusky hovoriaci mafiáni, dvaja muži zoberú spravodlivosť do vlastných rúk a za každú cenu chránia svoju rodinu.

Hornáková, Erika: Nikdy nehovor nie
Príbeh Lucie, zvyknutej na mestský život a všetky jeho vymoženosti. Na narodeninovej oslave sa zoznámi s Dušanom, ktorý si po strate zamestnania chce splniť svoj sen o vlastnej farme. AK s ním chce zostať, musí vymeniť pohodlný život v meste za tvrdý život na myjavských kopaniciach.

Hoytová, Elizabeth: Leopardé princ
Lady Georgina potrebuje spoľahlivého správcu, ktorý by hospodáril na jej panstve. Zahľadí sa do príťažlivého mladého sluhu Harryho. Ich vzájomný vzťah sa len ťažko udržiava v tajnosti. Keď sa začnú v okolí diať nedobré veci, miestni ľudia z nich obvinia Harryho. Zamilovaná lady Georgina musí vynaložiť veľa síl, aby ho dostala z väzenskej cely.

Keret, Etgar: Sedem dobrých rokov
Zbierka poviedok zachytáva sedem rokov autorovho života v Izraeli, kde nie je núdza o absurdné situácie. Kniha ponúka historky z bežného izraelského života od reklamných hovorov s telefónnym operátorom cez podráždených taxikárov až po bombové útoky.

Klein, Ivana: Chyť si svoje šťastie
Študentka Jesika žije bezproblémovým životom, ale s matkou má komplikovaný vzťah. Tá sa v päťdesiatke správa ako pubertiačka a navyše si nájde výrazne mladšieho milenca. Východisko z krízy vidia obe ženy v spoločnej dovolenke v Egypte. Jesika však jedného dňa zmizne a ocitne sa v rukách pašeráka mladých žien.

Laffertyová, Linda: Lazebníkova dcera
Cisárov nemanželský syn don Julius trpí ťažkou duševnou chorobou, ktorá ho núti páchať nechutné zvrhlosti. Je zverený do opatery kúpeľníka Pichlera, ktorý sa snaží vyčistiť jeho skazenú krv pijavicami. Mladý princ sa zoznámi s jeho dcérou Markétou a šialenstvo prepuká naplno. Kolesá osudu sa neúprosne otáčajú a mladá dievčina už nedokáže stáť bokom.

Larková, Sarah: Vysnívaná krajina – Čas ohnivých kvetov
V polovici devätnásteho storočia, krátko po zrušení nevoľníctva sa naskytá príležitosť úžasného života na Novom Zélande. Na neistú cestu za šťastím sa popri iných rodinách vydá aj rodina nemeckých vysťahovalcov. Čaká ich trojmesačná plavba loďou, na ktorú sa dostane aj mladý nádenník Karl. To všetko len kvôli Ide, dievčine, ktorá mu nie je ľahostajná. Exotická krajina je však prisťahovalcov nevíta s otvorenou náručou a Ida a Karl musia bojovať nielen o svoju lásku, ale aj o holý život.

Lehtolainen, Leena: Bodyguardka
Bodyguardka Hilja pracuje pre fínsku podnikateľku s realitami. Ženy si však nie sú navzájom sympatické. Hilju niekto omámi drogami a keď sa prebudí zistí, že podnikateľka je mŕtva. Hilja začne po vrahovi pátrať na vlastnú päsť, aby dokázala svoju nevinu.

Lehtolainen, Leena: Ostrov s majákem
Na ostrove neďaleko Helsínk je objavená mŕtvola bývalého milenca policajnej komisárky. Pôvodne opustený ostrov začala nedávno užívať firma, obchodujúca s ekologickými farbami. Presne o rok neskôr je na ostrove objavená ďalšia mŕtvola. Komisárka sa púšťa do vyšetrovania, ktoré jej komplikujú nebezpečné sympatie k jednému z hlavných podozrivých.

Lehtolainen, Leena: Zasněžená žena
Zo zámku, v ktorom pôsobí centrum pre pomoc ženám v zložitých situáciách, zmizne známa psychologička. Jej telo je nájdené zmrznuté v lese. Prípad vyzerá spočiatku ako nešťastná náhoda, ale vyšetrovanie vedie k prekvapujúcemu odhaleniu skutočného vinníka, ktorý v ústraní manipuloval s ľuďmi.

Leonetti, Philip: Mafiánsky princ
Kniha je osobným svedectvom Leonettiho, ktorý so svojím strýkom viedol filadelfský klan mafiánov. Osobne sa podieľal na vzostupe aj páde americkej mafie v osemdesiatych rokoch a jeho svedectvo viedlo k uväzneniu mnohých vysokopostavených členov mafie. Kniha prináša pohľad na posledný rozkvet mafiánskych štruktúr v osemdesiatych rokoch a opisuje ich krvavý pád.
Lotzová, Sarah: Trojica
V priebehu niekoľkých hodín sa na štyroch svetadieloch zrútili štyri lietadlá. Vyšetrovatelia musia čo najrýchlejšie odhaliť príčinu nešťastí, aby predišli panike. Vylúčia teroristický útok aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Zdá sa, že katastrofy nespája nič okrem troch detí, ktoré sa našli živé na miestach dopadu.

Lowell, Elizabeth: Stříbrná hladina
Fotografka Cat si pri fotografovaní na pobreží nevšimne, že prichádza nebezpečný príliv. V poslednom okamihu jej pomôže náhodný okoloidúci. I keď Cat na mužov dávno zanevrela, na tohto nemôže prestať myslieť.

Mankell, Hennig: Neviditeľný múr
Pred bankomatom leží mŕtvy muž s lístočkom v ruke. V inom meste dve mladé dievčatá zavraždia taxikára. Počas jedného neskorého večera dôjde k výpadku elektriny vo veľkej časti južného Švédska. Vysvetlenie sa nachádza vo vzdialenej budove rozvodne, kde leží mŕtvola pripomínajúca múmiu. Komisár Wallander začína tušiť, že všetky tieto udalosti spolu súvisia.

Moriartyová, Liane: Manželovo tajomstvo
Cecilia, matka troch detí, objaví v podkroví starú obálku. Rukopis patrí jej nebohému manželovi. Podľa napísaného pokynu sa má obálka otvoriť iba v prípade jeho smrti. Muž sa v liste priznáva k osudovej chybe, ktorá by mohla viesť k rozpadu rodiny. Cecilia stojí pred dilemou, či urobiť správnu vec, alebo mlčať a chrániť svoju rodinu.

Ondriová, Ivana: Nezvestný
Päťročný syn Valentíny Kalisovej Oliver sa počas nákupov s matkou stratil bez stopy. Nikto ho nevedel nájsť, nik ho nevidel, nepočul kričať o pomoc. Polícia bola bezradná. Od zmiznutia ubehlo päť rokov. Jeho otec sa snaží viesť normálny život, kandiduje na primátorské kreslo, pokúša sa o záchranu manželky, ktorá podľa neho trpí ťažkými depresiami. Lenže za dojemnou starostlivosťou milujúceho muža sa môže skrývať aj čosi iné.

Opremčková, Števa: Ja, svokra
Príbeh Dany, ktorej doposiaľ perfektný vzťah so synom sa zmení po jeho nečakanom sobáši s Američankou. Jeho svadba i dovolenka s rodinou sa pre matku stávajú nočnou morou. Ovplyvnený svojou manželkou sa k matke začne správať bezcitne a surovo, a ona namiesto toho aby vyjadrila nesúhlas s jeho správaním, obviňuje svoju nevestu a jej americký spôsob života.

Páleniková, Katarína: Pod talianskymi hviezdami
Gabriela poznala kedysi v Ríme lásku svojho života – Adama, ktorý ju však sklamal. Bola presvedčená, že ju podvádza a bez vysvetlenia a rozlúčky sa vtedy vrátila domov. Našla si priateľa, s ktorým má dieťa. Po rokoch odlieta do Ríma na svadbu svojej kamarátky. Na svadbe stretáva s Adamom a konečne majú priestor otvorene sa porozprávať.
Pospíšilová, Jarmila: V pekle ptáci nezpívají
Kapitán Klenský vyšetruje vraždu neznámeho mladého muža, ktorého telo bolo nájdené zakopané v lese. Jeho kosti vykazovali stopy mnohopočetných zlomenín, ktoré utrpel v priebehu niekoľkých rokov.

Richová, Roberta: Benátska babica
Známa pôrodná babica Hannah pomôže pri pôrode zomierajúcej manželky benátskeho grófa napriek pápežskému nariadeniu, ktoré zakazuje Židom poskytovať lekársku starostlivosť kresťanom. Suma ktorú dostane stačí na vykúpenie jej manžela Isaaca, zajatého maltézskymi rytiermi. Svojím rozhodnutím sa však zapletie do zradnej siete rodinného súperenia.

Řeháčková, Věra: Návraty do lázní
Hlavná hrdinka Jana prichádza do kúpeľov Luhačovice, kde kedysi stretla svoju “kúpeľnú známosť”. Opäť sa tu stretáva s rôznymi muži, ale podarí sa jej nadviazať skutočne trvalý vzťah a nájsť svojmu synovi otca, ktorého si veľmi praje?

Salinger, J.D.: Deväť poviedok
Poviedky klasika modernej americkej literatúry. Hlavnými hrdinami sú mladí dospievajúci ľudia a deti predčasne citovo a myšlienkovo dozreté, pohybujúce sa bezradne a nešťastne v spoločnosti dospelých, ktorí im nerozumejú.

Sarchie, Ralph: Zbav nás zlého
Autor vyšetruje vraždy, prepadnutia, krádeže a všetko, čo si ľudia napáchajú sami a v rámci nich prípady ľudí, ktorých obťažujú démoni, posadol ich diabol alebo sa s nimi zahrávajú pekelné sily. V románe odhaľuje, že existuje nespochybniteľné spojenie medzi skutočnými zločinmi v našich životoch a neprirodzeným terorom.

Sasková, Lucia: Nebezpečná
Hlavná hrdinka románu túži byť normálna, mať normálny vzťah, niekoho milovať, byť šťastná. Veci sa však vyvíjajú inak, ako si predstavovala. Zrazu je pre ňu ťažké normálne fungovať, vyznať sa vo vlastných spomienkach, stáť si za svojimi činmi. Je totiž nebezpečná. Pre seba aj pre svoje okolie.

Seghers, Jan: Nevěsta ve sněhu
Komisár Marthaler je povolaný k vražde mladej ženy. Na prvý pohľad je jasné, že pred smrťou bola mučená. Vyšetrovatelia tušia, že s bežnou vyšetrovacou rutinou sa však ďaleko nedostanú

Shemesh, Jana: Kľúč k minulosti
Voľné pokračovanie románu “Dobrá krajina”. Zamotané osudy viacerých rodín v odlišných častiach sveta a odlišných režimoch sa pomaly rozpletajú. Deti sa pri pátraní dozvedajú často bolestivú pravdu o rodinnej histórii, pričom nie vždy je šanca napraviť omyly a škody.
Scherhauferová, Ružena
Idylické manželstvo Ninky a Bela, rodičov malých dvojčiat postihne tragédia a Ninka zostáva s deťmi sama. Vysťahuje sa z bytu svokrovcov k rodičom a traumu zo straty manžela prekonáva starostlivosťou o deti. Túži po úplnej rodine. Do jej života napokon vstúpia dvaja muži, ale ani jeden z nich nie je ten pravý.

Sittenfeld, Curtis: American Wife
Príbeh Alice, dievčaťa z malomestského prostredia, ktorá stretáva charizmatického muža, do ktorého sa bezhlavo zamiluje a čoskoro sa zaňho vydá. Keď sa jej manžel nečakane stane guvernérom, neskôr prezidentom USA, Alice si uvedomí, že ho ako politika nenávidí, no svoje vnútorné rozpory musí starostlivo skrývať, pretože jej povinnosťou je preukazovať prezidentovi lojalitu vzornej prvej dámy.

Stano, Milan: Blondínky v anekdotách
Kniha ponúka vyše tisíc anekdot a karikatúr o blondínkach, ktoré vznikali ako reakcia na mediálne prostredie a na symbol, či ikonu bulváru. Kniha je rozdelená na témy: vtip a blondínky, mladosť, manželstvo s blondínkou, blondínky a policajti, doktori, erotika a sex, otázky s blondínkami a nakoniec slávne blondínky na Slovensku a vo svete.

Steel, Danielle: Na prvý pohľad
Návrhárka Timmie dosiahla vo svojej práci významné úspechy. V súkromí si však nesiem so sebou hrozivé zážitky z detstva a preto si do svojho srdca hocikoho nevpustí. Keď sa však počas choroby zoznámi so šarmantným lekárom, zasiahne ju Amorov šíp. Vďaka dôverným rozhovorom prerastie ich vzťah do priateľstva na diaľku. Puto medzi nimi silnie, hoci obaja majú dosť dôvodov na to, aby sa nezblížili.

Sturmová, Karin: Michael Schumacher
Životopis slávneho jazdca Formuly 1 Michaela Schumachera približuje začiatky a priebeh jeho oslnivej kariéry, predstavuje ho ako slávneho pretekára, aj ako človeka.

Šulková, Jana: Dievča s maskou
Príbeh tínedžerky Mimy, ktorá má všetko, po čom dievča v jej veku túži. Denne však žije s maskou na tvári, len aby zapadla medzi iných a bola obľúbená. Pretvárka ju však zabíja až do chvíle, keď do jej života nečakane vstúpi štipendista, na ktorého má zakázané sa čo i len pozrieť, nie sa doňho ešte zamilovať!

Temná strana Švédska
Antológia ponúka sedemnásť kriminálnych poviedok z najhlbšieho tieňa chladnej krajiny.

Tlhabi, Redi: Africká láska
Skutočný príbeh jedenásťročnej Redi, žijúcej v juhoafrickom mestečku, ktorá je rovnako ako iné dievčatá od útleho veku vystavená násiliu a ponižovaniu. Redi sa páči miestny chlapec Magebza, ktorého pouličný gang zabije. Keď dospeje, začne inak vnímať násilie okolo seba a uvedomí si, že si chlapca len idealizovala, a že sa ničím nelíšil od svojich rovesníkov.
Wardová, J.R.: Závisť
Detektív Thomas, syn sériového vraha vyrastal v tieni zla a teraz chce odčiniť otcove hriechy. Dôstojníčka Sofia je poverená jeho monitorovaním. Jej záujem oňho však nie je len profesionálny, ale aj osobný. Thomas a Sophia pustia do konečného boja medzi dobrom a zlom, ich záchranca, padlý anjel, je to jediné, čo ich delí od večného zatratenia.

Warrenová, Tracy Anne: V posteli starého mládenca
Drake, štvrtý z bratov Byronovcov vedie rušný staromládenecký život. Ako geniálny matematik vymyslel šifru, ktorá má pomôcť Angličanom poraziť Napoleona. Drake zamestnal ako domácu mladú pôvabnú dievčinu, no netuší, že v skutočnosti ide o francúzsku špiónku.

Weir, Andy: Marťan
Astronaut Mark úspešne pristál s misiou na Marse. Po nečakanej piesočnej búrke upadne do bezvedomia a keď sa preberie zisťuje, že zostal na planéte sám. Nemá ako oznámiť na Zem, že je nažive a zásoby jedla sú nepostačujúce. Nie je však ochotný vzdať sa.

Zelazny, Roger: Amber
Boj medzi Dvormi Chaosu a ríšou Amberu trvá. Po veľkej bitke sa život ríše ustálil. Princovia a princezné Amberu prijali po vyčerpávajúcom boji vládu kráľa Randona. Corwin, ktorý zabránil silám Chaosu pohltiť Amber zmizol. Merlin nie je uchádzačom o trón, nemal by teda nikomu prekážať. I napriek tomu niekto usiluje o jeho život.

 

 

Knihy pre deti a mládež

Category: Nové knihy - knihy pre deti a mládež — studovna @ 11:07

Knihy pre deti a mládež

Knižné novinky október 2014
Anjelské rozprávky na dobrú noc
Knižka ponúka 22 príbehov, v ktorý zohrávajú významnú úlohu anjeli a anjelské posolstvá, viera vo vlastné schopnosti, radosť zo spoločnej práce, sebadôvera. Vystupujú v nich očarujúce postavy, ako sú nebojácni cirkusoví artisti, záhadní princovia a princezné a odvážni objavitelia. Všetky príbehy sú doplnené posolstvami, ktoré vystihujú ich pozitívny význam

Bendová, Krista: Hravo čítame s Osmijankom
Príbehy Osmijanka a jeho verného kamaráta Osmidunča o tom, aké dôležité je nebyť v živote sám a mať skutočného, nerozlučného priateľa.

Bizzi, Regina: Očarená Flora
Temnoles je v nebezpečenstve a Flora zistila, že ak mu do troch dní nepomôže, les zmizne. Našťastie je v Botanickej knižnici množstvo kníh so starými zaklínadlami, ktoré by mohli pomôcť. Víly musia nájsť správne protizaklínadlo, aby sa podarilo Temnoles oslobodiť spod kliatby zlých stríg.

Boswell, Ellie: Čary a tajomstvá
Sophie a Katy už celkom zabudli na to, že medzi lovcami a čarodejníkmi panuje nenávisť, a stanú sa z nich najlepšie priateľky. Potrebujú však skryť svoje čarodejné schopnosti pred ostatnými. Ich tajnosti im komplikujú vzťahy s kamarátkami, láskami, ba dokonca vlastnou rodinou – a to nedokážu napraviť nijaké kúzla.

Davies, Kate: Zatúlané jahniatko
Riaditeľ oznámil deťom, že škola bude až do odvolania zatvorená, lebo hydrometeorologický ústav vyhlásil prvý povodňový stupeň. Ben sa teší, že bude môcť zostať doma, no po príjazde na farmu si všimne, že na vyvýšenej časti pastviny uviazlo opustené jahniatko. Treba zavolať do záchranárskeho centra a vrátiť jahniatko jeho zúfalej mamičke.

Doskočilová, Hana: Krtkove príhody od jari do zimy
S krtkom je rok krásny a plný zábavy od jari do zimy! Na jar pomôže sýkorke, v lete zachráni kvietky, na jeseň navarí lekvár a v zime sa raduje zo snehu. Dvojjazyčné čítanie pre deti – slovensko – anglické.

Harris, Rachel: Príbeh dvoch storočí
Ďalšie kúzlo záhadnej cigánky spôsobí, že sa Alessandra ocitne v rušných uliciach Beverly Hills o päť storočí neskôr. Je zmätená pre ňu neznámym spôsobom života, ale postupne začína objavovať svoje nové ja. Keď sa nečakane zoznámi s príťažlivým Austinom, jej život sa zmení.

Harrison, Lisi: Mnster High – Špicáková až za hrob
Raritní sú volní a Lala pyšne cerí svoje tesáky. Ale jej otec, preslávený pán D., ju nečakane navštívi a potom ide všetko z kopca. Ale Lala se nemieni vzdať, a keď sa dozvie o fantastickej súťaži, v ktorej víťazná škola získa špicákovu šancu v medzinárodnej kampani, rozhodne sa do toho poriadne zahryznúť. Z obyčajnej šarvátky medzi otcom a dcérou vypukne bitka o Salem a všetkých študentov.

Hľadá sa Nemo
Knižka ponúka dva príbehy: rozprávku o malej koralovej rybke Nemovi a príbeh o Dumbovi, malom sloníkovi s obrovskými ušami, ktorý vedel lietať.

Holub, Jiří: Ako skrotiť Drzú Soňu
V Žabykláčove, malom mestečku medzi kopcami a lesmi, sa rozpútala vojna piatakov proti prísnej pani učiteľke. Ale mohlo by to byť aj naopak… Príhody detí, rodičov a učiteľského zboru, ktoré sa stali v priebehu druhého polroku v jednej malej základnej škole

Horecký, Michal: Ja už budem prváčik
Knižka ponúka veselé básničky pre malých školákov, pričom každá strana je venovaná jednému písmenu abecedy. Deti si môžu pomocou ľahko zapamätateľných básničiek precvičovať abecedu.

Chajda, Radek: Fyzika na dvore
Publikácia prináša návody k jednoduchým, ale zábavným fyzikálnym pokusom, ktoré je možné vyskúšať si na dvore alebo v záhrade. Experimentovať budeme nielen s obyčajnou vodou, ale aj so svetlom, teplom, vzduchom, rastlinami, drobnými živočíchmi a pod.

Chainani, Soman: Škola dobra a zla
Sophie žije v mestečku, kde každé štyri roky záhadne zmiznú dve deti. Vraj idú do Školy dobra a zla, kde sa z nich stanú rozprávkové postavy. Sophie túži byť unesená, aby si tak splnila svoj sen stať sa princeznou a vydať sa za ozajstného princa.

Johnson, Maureen: Tiene Londýna
Rory sa na radu terapeutky vracia do školy vo Wexforde. Stretnutie s Rozparovačom ju však výrazne poznačilo – získala moc ničiť duchov jediným dotykom. V Londýne zisťuje, že za jej návratom stoja členovia tajnej policajnej jednotky. Rozparovač síce zmizol, ale v meste sa odohrali ďalšie nevysvetliteľné vraždy. Rory má dôkazy, že spolu súvisia.

Jordan, Sophie: Draki
Dračie dievča Az je na dovolenke s rodičmi. Ich chata je obklopená úžasnou prírodou a Az nájde neďaleko rybník. Tam si chodí nerušene zaplávať až do chvíle, keď sa tam objaví skupinka tínedžerov. Jeden z nich, tmavovlasý a svalnatý chlapec Tate, jej učaruje.

Kade, Stacey: Medzi nebom a zemou
Bývalá kráľovná školy Alona žije už viac ako mesiac v tele Lily, ale jej telo sa jej nezdá dostatočne atraktívne, navyše sa jej nedarí pretvarovať pred ľuďmi, ktorých skoro nepozná. Znepokojuje ju aj Will, ktorý si želá, aby sa vrátila skutočná Lily. Odhaľovanie pravdy sa nepáči tajomnému duchovi, ktorý sa pred ničím nezastaví.

Kate, Lauren: Slza
Sedemnásťročná Eureka od svojej milovanej matky vie, že jej slzy majú silu obnoviť dávno stratený kontinent Atlantídu. Nesmie nikdy uroniť ani slzu. Jej matka nečakane zomiera a Eureka nemá chuť žiť. Spoznáva sa s Andrejom, ktorý ju vystríha pred hroziacim nebezpečenstvom. Eureka odhaľuje staroveký príbeh nešťastnej dievčiny.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na prázdninách
Príbehy slávnych tretiakov Macha a Šebestovej, ktorí so psom Jonatánom trávia prázdniny na dedine. Majú so sebou aj čarovné slúchadlo a rozhodli sa vyskúšať si jeho čary, čo prinesie do pokojnej dediny rozruch.

Macourek, Miloš: Mach a Šebestová v škole
Sedem humorných príbehov o tom, čo žiaci 3.B Mach a Šebestová a ich pes Jonatán zažili s kúzelným slúchadlom v škole.

Meddour, Wendy: Wendy Quillová robí samé chyby
Pokračovanie rozprávania Wendy Quillovej o nepríjemnostiach a chybách, ktoré sa jej úplne náhodne stali. O tom, ako úplne novým bicyklom trochu zrazila staršiu pani, alebo ako neznámy duch zhodil sestrin denník rovno do jej rúk.

Miler, Zdeněk: Deťom Zdeněk Miler a Krtko
Knižka veselých rozprávok a básničiek približuje rozprávky, ktoré maľoval Zdeněk Miler predtým, ako vymyslel Krtka. Hovorí o tom, ako sa títo dvaja spoznali a kto sa v kreslených filmoch za Krtka smeje a plače, výska a odvráva.

Nordqvist, Sven: Kocúr Findus
Veselé príbehy nerozlučných kamarátov starého pána Petsona a jeho kocúra Findusa, ktorí spolu hospodária v malom domčeku a zažívajú množstvo neuveriteľných príhod.

Primusová, Hana: Rok so psíkom a mačičkou
Príbehy o psíčkovi a mačičke, ktorí žili vo veľkom dome na kraji mesta. Spolu s nimi tam bývali súrodenci Jakub a Anička a ich rodičia a starí rodičia.
Protušová, Nina: Čierna schránka
Marisu jej poverčiví rodičia bez vysvetlenia vyhodia z domu a nepodarí sa jej ani ukončiť školský rok. Je vtiahnutá do tajomného sveta, o ktorom dovtedy ani netušila. Zatiaľ čo sa oboznamuje so svojimi novými schopnosťami, rozpúta sa okolo nej zradná hra. Stane sa stredobodom záujmu muža, a potrebuje zistiť, či sú jeho city skutočné a čo je predmetom dohody, ktorá za osem rokov premenila starých priateľov na úhlavných nepriateľov.

Reichstädterová, Daniela: Usmiate rozprávky z bieleho plášťa
Príbehy o doktorovi, ktorý býval v malom mestečku medzi dvoma mestečkami: Nezbedkovom, kde žili neposlušné deti a Posluškovom, v ktorom deti poslúchali. Doktor veľmi často chodieval najmä do Nezbedkova, aby pomohol deťom vyliečiť ich boliestky, zlozvyky a rôzne neduhy.

Snehová kráľovná
Príbeh o odvážnej Gerde. ktorá sa vydáva na dlhú cestu po zamrznutej krajine, aby našla a oslobodila svojho kamaráta Kaja, ktorého odviedla Snehová kráľovná do svojej ríše snehu a ľadu.

Tatíčková, Irena: Horseland – Krásne prekvapenie
Obyvatelia Horselandu sa opäť chystajú táboriť v prírode, ale kobylka Calypso má ťažkosti. Molly musí preto osedlať Chloeinho koňa. Získa Chili Mollynu dôveru, keď sa sami, stratení v divočine, budú musieť spoľahnúť iba jeden na druhého?

Urban, Jiří: Denník malej blondínky 1
Vtipný denník dvanásťročnej autorky zachytávajúci život českých pubertiačok a pubertiakov.

Urban, Jiří: Denník malej blondínky 2
Šárka žije s mamou a jej súčasným priateľom, ktorého ale nemá veľmi v láske. Naviac v škole nastanú problémy, keď do jej triedy nastúpia po prázdninách dvaja prepadlíci Darina s Milanom a Terka – postihnuté dievča na vozíku.