Text: + | - | Reset


4. September 2013

Náučná literatúra

Rubrika: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Náučná literatúra

Knižné novinky APRÍL  2014

Adlercreutz, Carl – Johan: Svet psov

Publikácia prestavuje detailný opis viac ako 400 plemien psov. Vysvetľuje základné pojmy, množstvo kynologických termínov, poskytuje potrebné informácie pre výber a chov psov.

Aihara, Herman: Základy makrobiotiky

Publikácia predstavuje makrobiotický spôsob stravovania a životný štýl z výživového hľadiska. Popisuje vplyv tukov, sacharidov, vitamínov a minerálov.

Angličtina pre seniorov

Učebnica angličtiny pre tretí vek je zostavená tak, aby vyhovovala staršej generácii. Predstavuje najdôležitejšiu slovnú zásobu, prehľadné zhrnutie gramatických javov, lekcie s cvičeniami s tematikou najčastejších životných situácií.

Ariely, Dan: Ako klameme

Autor sa zamýšľa nad tým, ako a prečo ľudia klamú ostatných, ale aj sami seba. Opisuje, ako sa neetické správanie prejavuje v osobnom aj pracovnom živote a politike, a ako nás všetkých ovplyvňuje, hoci sa sami neraz považujeme za mimoriadne morálnych.

Armstrongová, Karen: Kauzu vyhral Boh

Autorka sa zamýšľa nad obrazom Boha, nad formovaním jeho obrazu v dejinách ľudstva. Sleduje históriu viery od paleolitu až po súčasnosť a ukazuje, že veda a náboženstvo prednedávnom neviedli medzi sebou boj, ale veda tón ich dialógu zmenila.

Európske a svetové kontexty chudoby

Zborník z medzinárodného kongresu zameraného na prezentáciu informácií o najnovších výskumných výsledkoch a teoretických záveroch projektov zameraných na poznanie a ovplyvňovanie spoločenských a demografických premien v ostatných 20. rokoch v sociokultúrnom a geografickom prostredí vybraných krajín.

Balon, Jan: Sociologie USA

Autor ponúka historickú analýzu štyroch formatívnych období vývoja sociológie v USA: jej počiatkov, medzivojnového obdobia, obdobia tzv. “zlatej éry” a dôsledkov radikálnej kritiky z prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia.

Čáky, Milan: Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy

Autor skúma politické vzťahy Veľkej Moravy, v ktorých Konštantín a Metod nielen pôsobili, ale ktoré aj aktívne vytvárali.

Drgonec, Ján: Sloboda prejavu a sloboda po prejave

Autor sa zaoberá výkladom podmienok uplatňovania slobody prejavu. Na na známych udalostiach vysvetľuje podstatu niektorých problémov súvisiacich s uplatňovaním slobody prejavu alebo s jej zneužívaním.

Frey, Petr: Marketingová komunikace nové trendy 3.0

Publikácia sleduje nové trendy v marketingovej komunikácii a na množstve príkladov úspešných domácich aj zahraničných marketingových projektov ukazuje možnosti efektívnych kombinácií nových metód s tradičnými metódami.

Gilbert, Guy: Partnerství

Autor odpovedá na otázky súvisiace s partnerským životom. Ponúka svoje názory a rady pretkané krátkymi príbehmi zo života a poskytuje oporné body pre rozhodnutie v rôznych životných situáciách.

Gleick, James: Informace

Kniha prináša moderný pohľad na všetko, čo je základom našej civilizácie: telekomunikáciu, ochranné známky, počítače, genetiku, spam, kompresiu dát, kvantovú mechaniku, šifry, slovníky….V často prekvapujúcich paralelách ukazuje, ako sa súčasná civilizácia dostala tam, kde sa teraz nachádza.

Grimm, Hans Ulrich: Kočky by kupovaly myši

Autor približuje realitu výroby a zloženia krmív pre psov a mačky, ktoré na rozdiel od zavádzajúcej reklamy obsahujú všetko možné, vrátame látok vylepšujúcich chuť a vôňu. Okrem odpadu sa do misiek našich miláčikov dostávajú aj kaly z odpadových vôd, baktérie a plesne.

Hamiltonová, Amanda: Jedz, posti sa, chudni

Autorka predstavuje prevratnú redukčnú diétu s občasným pôstom. Vysvetľuje odlišný prístup mužov a žien k diéte, ktorý spôsob pôstu je najvhodnejší, ako využiť pôsty na podporu psychického aj fyzického výkonu. Obohatená je vyše sto receptami na chutné a zdravé raňajky, obedy a večere.

Haškovcová, Helena: Informovaný souhlas

Publikácia sprístupňuje základné fakty o informovanom súhlase, vysvetľuje dôvody jeho vzniku a podstatu jeho účelu a poukazuje na problémy, ktoré sa k nemu viažu.

Hatoková, Mária: Sprevádzanie chorých a zomierajúcich

Publikácia ponúka základné informácie o fyzických, psychických, sociálnych a duchovných charakteristikách ťažko chorých a zomierajúcich a o spôsobe, ako sa stať ich sprevádzajúcim.

Hegyi, L. – Ochaba, R.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia

Publikácia približuje dejiny výchovy k zdraviu, približuje jej ciele a úlohy, zaoberá sa zdravotným uvedomením a zdravotnou kultúrou.

Jaseňák, Miloš: Imunitný šlabikár

Publikácia poskytuje informácie o imunite a imunitnom systéme. Vysvetľuje, čo sa s imunitným systémom deje v rôznych etapách života, čo naň vplýva, čo ho ohrozuje, alebo mu pomáha. Radí, ako podporiť imunitný systém, zlepšiť jeho fungovanie, zvýšiť jeho účinnosť a predchádzať jeho poruchám.

Jezný, Jaromír: Konštruktéri života

Autor ponúka náhľad na manažment a vedenie spoločnosti a množstvo praktických aplikovateľných nástrojov na zvládanie rôznych dejov vo firme. Zaoberá sa aj osobnosťou manažéra a jeho prínosom pre firmu.

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Publikácia prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov.

Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí

Publikácia prináša riešenie mnohých aktuálnych problémov, s ktorými sa možno stretnúť v súvislosti s využitím zaisťovacích inštitútov.

Keller, Jan: Posvícení bezdomovců

Autor približuje fyzické a statusové bezdomovectvo. Fyzické bezdomovectvo chápe ako posledné štádium procesu sociálneho vylúčenia, bezdomovectvo statusové prisudzuje tým častiam stredných vrstiev, ktoré sú ohrozené sociálnym zostupom.

Kerner,I.-Raykeil,H.: Bábätko alebo manžel?

Autori sa zamýšľajú nad zmenami intímneho partnerského života, ktoré často nastanú po narodení dieťaťa. Na základe výskumov, rozhovorov a osobných skúseností manželských párov radia čerstvým rodičom, ako sa vrátiť do štádia vášne, zaľúbenosti a sexuálnej spontánnosti.

Kleinová, Naomi: Šoková doktrína

Autorka na množstve prírodných nešťastí vo svete poukazuje na nebezpečenstvo s tým súvisiace – usídľovanie a rozmnožovanie kapitálu v spustošených krajinách, ktoré nazýva “kalamitným kapitalizmom”.

Konečná,H.-Slouková,D.-Mrdešic.T.: Medicína založená na důvěrře

Autori v publikácii hľadajú dôvody príchodu “nových” medicín. Vychádzajúc z vlastnej zbierky príbehov o ochoreniach sa obracajú predovšetkým k budúcim zdravotníkom, zdravotníckym manažérom či pacientom, aby im ukázali oblasti medicíny, o ktorých možno nevedia, a aby im ponúkli akúsi mapu terénu, v ktorom sa zdravotník a pacient pohybujú.

Koukolík, František: Zvíře politické

Autor sa zamýšľa nad myslením a konaním človeka, čo sa deje v jeho hlave v priebehu politického rozhodovania, a prečo sa to deje. Čo je národný charakter, a či vôbec existuje, čo odlišuje ľavičiarov od pravičiarov, čo sa deje v hlave ľudí, ktorí závidia, či nenávidia a pod.

Kovanda, Lukáš: Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor v štyridsiatich kapitolách skĺbil ekonómiu s psychológiou, sociológiou a antropológiou. Vtipným, no pútavým spôsobom približuje aktuálne ekonomické trendy a svoje teórie doplňuje štatistikami i referenciami zdrojov.

Kudláčová,B.-Rajský,A.: Európske pedagogické myslenie

Autori skúmajú vývoj európskeho pedagogického myslenia v období moderny, postmoderny a súčasnosti.

Kutílek,M.-Landgráfová,R.-Navrátilová,H.: Homo adaptabilis

Autori sa snažia jednotlivými esejistickými príspevkami poukázať na významnú vlastnosť všetkých druhov Homo – na adaptabilitu.

Laclavíková, M.-Švecová,A.: Pramene práva na území Slovenska I., II

Publikácia sa venuje vývoju štátu a práva od najstarších čas až do roku 1790 (nástupu Leopolda II. na trón).

Publikácia prináša pohľad na budovanie novodobého štátu a práva v rokoch 1790 – 1918, teda k obdobiu plnému revolučných zvratov a postupných revolučných zmien.

Miller, m. – Blanchard,K.: Tajemství týmů

Inšpiratívna kniha, v ktorej autor predkladá základné skutočnosti o tímoch, ktoré pri správnej aplikácii pomôžu transformovať nielen tým, ale aj všetky aspekty podnikania. Radí, ako vytvoriť tímy, ktoré môžu udržať mimoriadnu výkonnostnú úroveň.

Mitterrand, Frédéric: Zvrhnutí orli

Autor mapuje pohnuté osudy troch významných dynastií : Romanovcov, Habsburgovcov a Hohenzollerovcov, ktoré po dlhé obdobie ovládali značnú časť sveta.

Moricová,Š.-Bartošovič,I.-Hegyi,L.: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov

Nacson, Leon: 21 dní stačí k dekódování vašich snů

Sprievodca sa snaží poskytnúť čitateľom individuálny pohľad do ich podvedomia a pomôcť im porozumieť každodenným udalostiam a problémom. Veľký priestor venuje reči snov a symbolom, ktoré sa v mysli snívajúceho nachádzajú.

Nakonečný, Milan: Emoce

Publikácia obsahuje množstvo empirických údajov, úvah o hlavných témach, ako sú biologické a sociokultúrne základy emócií, ponúka podrobnú psychologickú analýzu hlavných ľudských emócií a citových vzťahov.

Olsher, Steve: Internetoví vizionáři

Dvadsaťpäť úspešných internetových podnikateľov s ročnými obratmi niekoľko desiatok miliónov dolárov ponúka užitočné tipy a rady ako používať tie najlepšie nástroje, procesy a stratégie k dosiahnutiu úspechu a zisk v online podnikaní.

O’Marová, P.-McConnellová,J.: Přirozený rodinný život

Publikácia približuje každodennú starostlivosť o deti z prirodzenej perspektívy a pomáha rodičom podporovať deti vo všetkých úrovniach ich vývoja: fyzickej, emocionálnej, duchovnej a intelektuálnej. Zahŕňa v sebe holistické prístupy a neposkytuje priestor, kde sa môžu vzoprieť, pokiaľ im intuícia hovorí, že štandardné rady nie sú pre nich tie pravé.

Ogris,W.-Olechowskiu,T.: Prvky európskej právnej kultúry

Publikácia ponúka základné informácie o vývoji európskej právnej kultúry. Text zahŕňa stredovek a novovek do roku 1800..

Osborne, Richard: Východní filozofie

Publikácia zábavnou komiksovou formou ponúka prehľad dôležitých myšlienok a koncepcií východnej filozofie, s dôrazom na myšlienkové prúdy zrodené v Číne a Indii, ktoré stále viac ovplyvňujú myslenie a náboženské vnímanie západného sveta.

Pidrman, V. – Kolibáš, E.: Změny jednáí seniorů

Autori v publikácii preberajú všetky aspekty včasnej diagnózy nastupujúcej demencie, jej farmakologickej a behaviorálnej liečby a všetkých početných opatrení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života postihnutých a čo najviac predĺžiť ich zotrvanie v obvyklom životnom prostredí.

Plummer, Deborah M.: Učíme děti zvládat úzkost, obavcy a stres

Kniha ponúka praktické aktivity a stratégie pre deti, ktoré trpia miernym až stredne veľkým stresom, ťažko sa vyrovnávajú so zmenami v živote a majú sklon k miernej až stredne ťažkej úzkosti.

Pospíšil, I.-Kříž, Z.: Ozbrojené konflikty po konci studené války

Autori podávajú komplexný obraz o tom, k akým zmenám v rámci ozbrojených konfliktov v posledných dvoch dekádach skutočne došlo a aké sú príčiny a dôsledky týchto zmien.

Pravidlá slovenského pravopisu

Základná pravopisná príručka objasňujúca pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny približuje všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri tvorbe písaných jazykových prejavov

Procházka, Dušan: Pobřeží a letoviska jihovýchodní Evropy

Obrazový sprievodca po zaujímavých miestach pobreží južnej a juhovýchodnej Európy.

Rees, Laurence: Temná charizma Adolfa Hitlera

Autor skúma povahu Hitlerovej príťažlivosti a odkrýva, akú rolu hrala pri tomto úspechu jeho údajná charzma. Napriek tomu, že bol vojnový zločinec, aký nemal vo svetových dejinách predchodcu, dokázal silne zapôsobiť na ľudí, ktorí sa s ním stretli.

Richard, Carl J.: Americká invaze do Ruska

Autor približuje americkú inváziu na Sibír počas prvej svetovej vojny. Zaoberá sa okolnosťami, ktoré viedli mocnosti Dohody k prosbe o zásah Američanov, pojednáva o niekoľkých teóriách sibírskej intervencie a ťažkostiach, s ktorými sa vojaci museli vyrovnávať.

Roháčová, Hana: Lymeská borelióza

Autorka v knihe ponúka v súčasnej dobe známe poznatky o ochorení, vrátane diagnostiky a liečby aj netypických klinických prejavov. .

Rosenberg, Marshall B._ Nenásilná komunikace

Autor ponúka koncepciu nenásilnej komunikácie. Predstavuje ucelený výcvik v komunikácii založený na počúvaní seba samého i partnera a ochote vnímať vlastné potreby i druhého.

Slayton, Gregory W.: Staňte se lepším tátou již dnes

Autor ponúka povzbudenia a rady, ako sa pomocou desiatich užitočných “nástrojov“ zlepšiť v najdôležitejšej práci v živote, v otcovstve. Radí, ako prevziať a naplniť niekedy zanedbávanú otcovskú zodpovednosť.

Straka, Jaroslave: Medzinárodné vzťahy

Publikácia ponúka informácie o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjektmi medzinárodných vzťahov od čias dávno minulých až po súčasnosť, i úvahy o ich možnom ďalšom vývoji.

Štech, S. – Zapletalová, J.: Úvod do školní psychologie

Publikácia približuje históriu školskej psychológie, zaoberá sa vzťahmi školského psychológa s riaditeľom školy, s učiteľmi, s triedou i jednotlivými žiakmi a ich rodičmi. Ponúka aj vybrané metodické postupy s ukážkami.

Tough, Paul: Ako mať úspešné dieťa

Autor pátra po skutočných dôvodoch úspechu, kladie množstvo provokatívnych otázok, na ktoré odpovedá pomocou najnovších vedeckých, najmä psychologických poznatkov. Publikácia je zásadným príspevkom do diskusie o vzdelávaní detí.

Valihorová, Marta: Psychologické aspekty výchovy

Autorka približuje základné otázky výchovného procesu z hľadiska psychologických poznatkov, zoznamuje s predmetom a obsahom psychológie výchovy ako vedy a ponúka prehľad a charakteristiku výchovných metód.

Vaněk, Jiří: Filosofie v kultuře západní tradice

Publikácia vysvetľuje myšlienkové smery a názory popredných filozofov, upozorňuje na ich spory a zdôrazňuje, v čom sú v súčasnosti aktuálne.


Veličková, Helena: Grafologie

Publikácia radí, ako analyzovať individuálny rukopis. Vysvetľuje, prečo sa v posledných rokoch rozšírilo tzv. tlačené písmo, ponúka hravé formy skúmania písma a učí, ako rozumieť sebe i druhým.

Zala, Boris: Europeanizmus

Autor predkladá filozofický projekt hodnotového založenia Európy, ktorý vychádza z historických, politických a sociálnovedných analýz.

Beletria pre dospelých

Rubrika: Nové knihy - beletria pre dospelých — studovna @ 11:24

Beletria pre dospelých

Knižné novinky   APRÍL  2014

Brezinská-Čuperková, Tatiana: Jeden a pol ženy

Hlavná hrdinka sa v slnečnom Taliansku presvedčí, že láska príde práve vtedy, keď ju najmenej čakáme, keď si najviac zúfame a nazdávame sa, že so životom sa dá už len zmieriť.

Brezovská, Dada S.: Rozlúčka s (ne) slobodou

Eva má niekoľko týždňov pred svadbou. Rozhodne sa zorganizovať rozlúčku so slobodou a pozve na ňu tri kamarátky z gymnázia. Stretnutie s priateľkami a ich životné príbehy ju privedú k prehodnoteniu svojho doterajšieho života a nezostane kameň na kameni.

Forsyth, Frederick: Zoznam smrti

Úlohou úradu TOSA, sídliaceho vo Virgínii je vystopovať, nájsť a zlikvidovať osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre Spojené štáty. Na zozname sa ocitne terorista nazývaný Kazateľ, ktorý fanatizuje moslimov k zabíjaniu. Jednou z jeho obetí sa stane generál námornej pechoty vo výslužbe, ktorého syn je najskúsenejším lovcom ľudí v TOSA. Dolapeniu teroristu zasvätí šesť rokov života.

Galbraith, Robert: Volanie kukučky

Keď sa slávna modelka Lula vrhne dolu zo svojho balkóna v londýnskej rezidenčnej štvrti, vyšetrovatelia usúdia, že išlo o samovraždu. Lulin brat má však pochybnosti, preto najme súkromného detektíva, aby odhalil pravdu. Pri pátraní vyplávajú na povrch temné skutočnosti a detektív sa ocitá v ohrození.

Gideonová, Malanie: Manželka 22

Príbehy Alice, manželky, matky a učiteľky, ktorá po dvadsiatich rokoch manželstva začína mať pocit, že si s manželom už nemajú čo povedať a ich vzťah zovšednel. Ako nadšená užívateľka internetu sa jedného dňa zapojí do anonymného internetového prieskumu Manželstvo 21. Účasť v ňom zásadne zmení jej život.

Indiani, Egor: Rauš

Mladý skrachovaný filozof Vlado odchádza z rodného mesta do Bratislavy, plnej pochybných existencií a stroskotancov. Postupne sa z neho stáva bojovník proti pravicovému extrémizmu. Román je temnou paródiou na motivačné romány o pozitívnom myslení.

Jonesová, L.R.: Sama sebou

Sara stále pátra po záhadnej Rebecce, autorke tajomných erotických denníkov, ktoré ju uchvátili, ale i vystrašili a zároveň čelí minulosti, ktorá ju neustále prenasleduje. Zakotví v bezpečnom náručí milovaného muža a prezradí mu svoje najintímnejšie tajomstvá. Jej najstrašnejšie predstavy sa stanú skutočnosťou. Nevie, či pocit bezpečia nie je len ilúziou.

Jonesová, Sherry: Královská krev

V snahe zachrániť sa pred chudobou využije provensálsky gróf posledné triumfy – vydá svoje dcéry. Markéta ako žena francúzskeho kráľa trpí osamelosťou a nevychádza si s ctižiadostivou svokrou. Okrem toho Francúzsko súperí s Anglickom, kde sa stane kráľovnou Markétina sestra Eleonora. Po moci a bohatstve túžia aj zostávajúce dve sestry Sancha a Beatrix.

Kepler, Lars: Uspávač

V jednu zimnú noc sa na železničnom moste v Štokholme objaví mladý muž. Má legionársku chorobu a je silne podchladený. V nemocnici vyjde najavo, že muž je už sedem rokov vyhlásený za mŕtveho. Zabiť ho mal sériový vrah. Nečakané svedectvo a prekvapujúca výpoveď muža vyvolajú obnovenie uzavretého prípadu.

Kepplová, Zuska: 57 km od Taškentu

Príbeh sa odohráva v súčasnej Budapešti. Béla (Bill) tvrdí, že všetko sa aj tak deje v New Yorku. Po neúspechu na Wall Street býva vo svojej detskej izbe na okraji Budapešti. S priateľom Zolim, ktorý sa do mesta vrátil pracovne, stretávajú študentku antropológie zo Srbska. Spoločný čas trávia v meste rozmýšľaním nad inými mestami.

Loe, Erlend: Inventúra

Starnúca poetka Nina, ktorá nikdy nezapadla ani nerevoltovala, sa po dlhšej odmlke rozhodne vydať novú básnickú zbierku. Žije v strachu z reakcie čitateľov a keď vyjdú nelichotivé recenzie, jej pohár trpezlivosti pretečie. Rozhnevaná žena vezme veci do svojich rúk aby splatila staré dlhy.

Manningová, Kate: Môj smutne známy život

Strhujúci príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami o Axie, dcére írskych imigrantov vyrastajúcej v sirotinci. Začínala ako pôrodná asistentka a postupne sa vypracovala na vyhľadávanú ženskú lekárku. Stala sa jednou z najbohatších a najkontroverznejších postáv svojich čias.

McGuireová, Jamie: Krásna katastrofa

Abby navštevuje vysokú školu ďaleko od svojej rodiny, ktorá jej urobila zo života peklo. Travis má povesť zvodcu žien na univerzite a zarába si na štúdium ilegálnymi pästnými súbojmi. Obaja sa navzájom priťahujú, ale presviedčajú okolie i seba, že z ich priateľstva nikdy nevznikne milenecký vzťah. Keď Abby prehrá stávku, musí mesiac bývať s Travisom v jeho byte a vášeň už nemožno skryť.

Michalíková, Nela: Ako poslednýkrát

Mladá právnička Tereza túži stretnúť ideálneho partnera, s ktorým by prežila manželstvo plné lásky. Odmietne kolegu Šimona, ktorý ju dokonale pozná a je do nej zaľúbený. V jej blízkosti je i atraktívny, ale mlčanlivý Matej. Život jej postaví do cesty mnohé ťažké skúšky, šokujúce rany a prekážky. Niekedy hľadáme šťastie a pritom je úplne blízko nás, len ho prehliadame.

Obermannová, Irena: Příručka pro neposlušné ženy

Hrdinka knihy sa vyrovnáva s vlastnosťou, ktorú podľa jej skúseností muži na ženách znášajú zo všetkého najhoršie, s písaním kníh. Rozhodne sa teda, že sa vylieči písaním príručky, ale výsledok je zdrvujúci. Jej rady si buď vzájomne odporujú, alebo sú úplne nevyhovujúce, snáď okrem jediného – z “príručky” sa stane ďalší román…

Ondriová, Ivana: Chlapi na zbláznenie

Keď sa mladá, bláznivá Kristína zoznámi s bratom svojho milovaného Lea, obráti sa jej svet naruby. Tajomný Mark je priveľmi nebezpečný, bezočivý a pre Kristínu neodolateľný.

Pérez-Reverte, Arturo: Tango starej gardy

Literárny triptych o láske, zrade a o argentínskom tangu. Prvý príbeh sa odohráva na zaoceánskom parníku kde sa plaví slávny hudobný skladateľ spolu s manželkou Mechou. Tu sa stretnú s Maxom, profesionálnym tanečníkom, zvodcom s darebákom, ktorý prežije s Mechou vášnivý románik. O niekoľko rokov neskôr sa Max s Mechou znovu stretnú v súvislosti s krádežou listov kompromitujúcich Mussoliniho zaťa. Nakoniec ich osud náhodne spojí Sorrente a hoci ich láska vplávala do jesene života, je rovnako silná ako na začiatku.

Petterson, Per: Odmietam

Príbeh dvoch mužov: Tommyho a Jima, ktorí boli v detstve najlepšími kamarátmi. Ich cesty sa rozišli a teraz sa náhodne po tridsiatich piatich rokoch stretávajú. Jim stojí na moste a chytá ryby, zatiaľ čo Tommy prechádza popri ňom vo svojom drahom mercedese. Stretnutie oživí množstvo spomienok na detstvo i mladosť, i na dávne nočné korčuľovanie, ktoré mnoho vecí zmenilo

Plauchová, Jana: Večnosť omylov

Bývalému astronautovi Derekovi sa zrúti život, keď dôjde k explózii raketoplánu, pri ktorej zahynie celá posádka. Je rozhodnutý katastrofu objasniť. Nečakane ho kontaktujú tajomní Rusi a predložia mu dôkazy neuveriteľnej hypotézy. Naznačia, že s posádkou raketoplánu by sa mohol ešte stretnúť. Watsona čaká najťažšie rozhodnutie v živote

Pyper, Andrew: Démonológ

Odborník na démonologickú literatúru odchádza na podnet neznámej ženy spolu s dcérou do Benátok. Na udanej adrese nájde muža pripútaného v kresle. Z jeho nezrozumiteľnej reči pochopí, že ho posadol démon. Po návrate do hotela nájde stáť dcéru vysoko na streche. Predtým, než dievča skočí, požiada ho, aby ju našiel. Ak chce vystopovať démona, ktorý uniesol jeho dcéru, musí si poradiť s hádankami a symbolmi zo Strateného raja.

Robb, J.D.: Smrtící hrátky

Vyšetrovateľka Eva Dallasová rieši smrť ženatého muža, ktorého telo bolo nájdené v jeho spálni. Podozrivou sa stáva čerstvá vdova, ale chýbajú dôkazy. Evin kolega rieši iný prípad so sexuálnou motiváciou a tu je tiež podozrivou manželka. Aj oná má alibi. Začína sa lov na záhadného zločinca.

Sandford, John: Nutná oběť

Detektív Davenport rieši istý prípad a vyšetrovanie ho zavedie k nezvestnému úspešnému politickému vyjednávačovi. Pri pátraní objaví nečakaný zločin, ktorý spáchal niekto z radov minneapoliskej polície. Nakoniec ho stopy privedú ku kandidátke na senátorku, ktorá má vyhranenú predstavu o tom, ako dosiahnuť svoj cieľ, a neštíti sa vôbec ničoho.

Shakespeare, William: Coriolanus

Tragédia z antického Ríma o bezuzdnej pýche a nadradenosti hlavného hrdinu Coriolana, ktorý sa stáva tragickou postavou predovšetkým pre svoju nezrelosť a patologickú závislosť na matke. Gaius Marcius Coriolanus zradil Rím a neskôr aj ďalšieho spojenca a jeho meno sa stalo synonymom zradného človeka

Scherhauferová, Ružena: Život sa nás nepýtal

Maturantka Kristína sa počas prázdnin spozná s Michalom. Zrodí sa medzi nimi osudová láska, ktorá ich sprevádza celým životom napriek tomu, že sa museli od seba v mladosti nedobrovoľne odlúčiť. Neskôr si každý z nich hľadá šťastie vo vlastnom domove a rodine, ale nenaplnenú lásku z mladosti si nosia v srdciach stále.

Spalding, Nick: Láska a bezsenné noci

Pokračovanie príbehu manželov Laury a Jamieho, v ktorých živote sa udialo veľa nového. Napriek antikoncepcii jedného dňa zistili, že čakajú dieťa. Cesta od počatia po prvé detské krôčiky je spojená s mnohými prekážkami – dávením na verejnosti, nespavosťou, prudkými zmenami nálad, komplikovaným sexom a častým nadávaním. A k tomu sa ešte pridá spoločnosť vzdorovitej svokry a pôrodnej asistentky, ktorá vzbudzuje strach.

Taylorová, Sarah: Z lásky k Nadi

Príbeh Sarah Taylorovej, ktorej bývalý manžel uniesol ich štvorročnú dcérku do Líbye. Zúfalá matka sa spojila s vládnymi organizáciami, ale tie jej oznámili, že neexistuje legálna cesta, ako dostať dcérku domov, lebo Fauzího rodná krajina nepodpísala Haagsky dohovor o právach dieťaťa. Sarah preto opustí domov, rodinu a prácu, aby sa vydala na strastiplnú cestu za záchranou svojej dcérky.

Thomasová, Sherry: Stará láska nehrdzavie

Keď lekárke Bryony stroskotá manželstvo s Leom, odchádza pracovať do Indie. O tri roky za ňou Leo nečakane prichádza so správou o zlom zdravotnom stave jej otca. Obaja sa vracajú do Anglicka. Cestou späť sa ocitnú v ohrození života a práve vtedy sa v nich začne prebúdzať láska.

Knihy pre deti a mládež

Rubrika: Nové knihy - knihy pre deti a mládež — studovna @ 11:07

Knihy pre deti a mládež

Knižné novinky  APRÍL  2014

Bernerová, R.S.: Potulky jarou

Po studenej, zasneženej zime nastala voňavá a hrejivá jar. Život sa rozprúdil, ľudia sú veselší a ožíva aj príroda. V záhradách, parkoch, na ulici i na trhu možno nájsť množstvo zaujímavých vecí. Kniha pomocou obrázkov približuje, čo sa stalo s postavami, ktorú sa túlali jeseňou a zimou.

Bernerová, R.S.: Potulky letom

Po jari prišlo horúce leto, dozrievajú višne, deti pobehujú bosé a po výdatných letných búrkach sa na oblohe objaví prívetivé slniečko. V mestečku prežívajú ľudia i zvieratká nové dobrodružstvá tešia sa z pekných teplých dní.

Boswellová, Ellie: Mágia v utajení

Sophie a Katy sú kamarátky, hoci jedna je čarodejnica a druhá lovkyňa čarodejníc. Nemali by sa teda vôbec kamarátiť, preto svoje priateľstvo držia v tajnosti. Keď jedného dňa zmizne za záhadných okolností Sophii;na stará mama, dievčatá sú ochotné urobiť čokoľvek, aby ju našli.

Brezina, Thomas C.

V škole sa deje niečo zvláštne, ozývajú sa z nej čudné zvuky a mihajú sa podozrivé tiene. Bea, Luk a Patrik sledujú stopy, ktoré ich zavedú na tajné polnočné stretnutie v školskej pivnici. Týka sa plánovaného zbúrania budovy? Tigrí detektívi tomu chcú za každú cenu zabrániť.

Carrigerová, Gail: Etiketa a špionáž

Štrnásťročnú Sofroniu zapíše jej matka do Penzionátu mademoiselle Geraldiny pre kvalitnú prípravu mladých dievčat, aby sa z nej stala pravá dáma. Sofronia si čoskoro uvedomí, že to nie je tak úplne škola, v ktorú by jej matka dúfala. V tomto penzionáte sa dievčatá síce učia tancovať, správne sa obliekať a etikete všeobecne, ale zároveň aj to, ako sa vyrovnať so smrťou, ako rozptýliť a odviesť pozornosť, a najmä skutočnej špionáži .

Clare, Cassandra: Nástroje smrteľníkov – Mesto padlých anjelov

Vojna sa skončila a Clare sa vracia do New Yorku. Chce sa stať plnohodnotnou Tieňolovkyňou Pokoj v meste narúšajú mŕtve telá Tieňolovcov a znetvorené démonské bábätká. Clary dala nešťastnou náhodou do pohybu udalosti, ktoré môžu mať za následok stratu všetkých, ktorých miluje, dokonca aj Jacea.

Etienne,L.-Follio-Vrel,R.: Princeznička Mona a papagáj

Rozprávka o princezničke Mone, ktorá rada vystrája hlúposti a sníva o dobrodružných výpravách. Keď jedného dňa stretne zvláštneho vtáka – papagája Pedra, vydajú sa spolu hľadať poklad. Keď ho objavia, zistia, že je nielen rozprávkový, ale aj chutný.

Etienne,L.-Follio-Vret,R.: Princeznička Mona a prasiatko

Princeznička Mona na ceste za dobrodružstvom stretne malé, rozkošné prasiatko. Zoberie si ho do zámku, ale prasiatko tam urobí nečakanú neplechu. Nakoniec Mona uzná, že bude lepšie, keď sa malý štvornohý šibal vráti k svojej mame.

Fryčová, Ilona: Veľké uši a dlhé nohy

Príbehy dvoch kamarátov, žirafieho chlapca Gifiho s dlhými nohami a malého sloníka Kimba s veľkými ušami. Kamaráti zo savany sa zoznámili jedného dňa pri jazere a stali sa z nich nerozluční priatelia. Spolu prežívajú veselé i nebezpečné dobrodružstvá.

Hajdu, Eva: Poviem ti rozprávku…

Pôvabné rozprávky zo všetkých kútov Slovenska vtiahnu do sveta tajomných víl, škriatkov, tajuplných kúziel, či hovoriacich zvieratiek. Do sveta, kde zlo bude určite potrestané.

Harrisonová, Lisi: Monster High 3 – Kde je svorka, tam je cesta

Ďalšia časť série o živote potomkov najznámejších hororových príšer v pokojnom americkom meste. Clawdeen chce na svojom veľkom žúre konečne naplno zažiariť, Frankie stále odmieta veriť, že Brett ju oklamal a Melody musí vytiahnuť pravdu zo svojich tajnostkárskych rodičov.

Houcková, Colleen: Tigrov osud

Dobrodružná cesta Kelsey a tigrích bratov sa blíži ku koncu. Nastáva kľúčový boj s démonickým Lokešom, ktorý rozhodne o osude našich hrdinov. Bude napokon tigria kliatba zlomená? Dostanú odvážni bojovníci zaslúženú odmenu a nájdu v sebe odvahu ísť za hlasom svojho srdca?

Krokos, San: Zlodeji planét

Mason, študent Akadémie Pozemského veliteľstva vesmírnych síl sa zúčastňuje spolu s inými kadetmi rutinného letu vesmírnym plavidlom. Loď nečakane napadnú Tremisti, mimozemská rasa, ktorá s ľudstvom už dlho bojuje. Kapitán s posádkou sú mŕtvi, zranení alebo zajatí a kadeti na čele s Masonom sú tak poslední, ktorí môžu varovať Pozemské veliteľstvo vesmírnych síl.

Krolupperová, Dabiela: Stratená škola

Príbeh o úplne obyčajnej škole, ktorá jedného dňa záhadne zmizla. Spôsobil to jeden trochu lenivý prváčik Ondro. Prial si totiž, aby škola jednoducho zmizla. Keď cestou do školy stretol zlomyseľného černokňažníka, ten splnil chlapcovi jeho zlostné želanie. Lenže škaredé želania zvyčajne prinášajú veľa problémov, starostí a ťažkostí. .

Lazárová, Mária: Ema a ružová veľryba

Príbeh o Eme, ktorá žije na brehu mora s rodičmi a kocúrom. Naokolo však nie sú žiadne deti a nemá sa s kým hrať. Jedného dňa sa skamaráti so zatúlaným veľrybím mláďaťom Lily, ktoré je celé ružové. Keď sa veľrybia mama vyberie hľadať svoju malú Lily, uviazne na plytčine. Vtedy sa spoja všetci priatelia, aby ju zachránili.

Lu, Marie: Legenda

Na území bývalej západnej časti USA sa nachádza Republika. Tu v jednej z najbohatších rodín žije 15 ročná June, ktorá sa pripravuje na kariéru v najvyšších vojenských kruhoch. Rovnako starý Day sa narodil v slume a je najhľadanejším zločincom. Cesty oboch sa skrížia, keď je zavraždený Metias, brat Juny a Day sa stáva hlavným podozrivým.

Lu, Marie: Fenomén

June a Day prichádzajú do Las Vegas. Vodca Primo zomiera a vlády sa ujíma jeho syn Anden. Republika se tak ocitá opäť bližšie k absolútnemu chaosu. Day zo všetkého najvia túži zachrániť svojho malého brata, preto sa musí spojiť s Patriotmi. Tí im sľúbia pomoc, ale na odplatu majú Day a June zabiť nového vládcu.

Lu, Marie: Šampión

June a Day priniesli pre Republiku obrovskú obeť, ale teraz sa ich krajina ocitla na pokraji zániku. Tesne pred podpísaním mierovej dohody sa prihodí niečo, čo vrhne celý národ do boja o holú existenciu. Ak chcú Day a June zachrániť Republiku, musia obetovať to najdrahocennejšie, čo majú.

Mead, Richelle: Upírska akadémia: Tieňom pobozkaná

Odkedy Rose zabila prvého strigoja, niečo sa v nej zmenilo. Myseľ jej zahaľuje temnota a duchovia ju varujú pred nesmrteľnými nemŕtvymi. Rose si bude musieť vybrať medzi životom, láskou a dvoma ľuďmi, na ktorých jej záleží najviac.

Miler, Zdeněk: Krtkov týždeň

Knižka prináša príbehy Krtka a prezrádza, čo všetko robí cez týždeň, ako sa stará o svoju záhradku, ktorú zničila búrka, pestuje mrkvičku, šalát a reďkvičky, a tiež veľmi rád trávi čas so svojimi kamarátmi: motýľom, ježkom, zajkom, myškou a vranou.

Oliverová, Lauren: Panika

V malom zapadnutom mestečku sa rozšíri legendárna hra s názvom Panika, ktorú hrajú absolventi vysokých škôl . V stávke je veľa a návratnosť je ešte vyššia. Heather, ktorá vždy bola trochu nesmelá sa pustí do hry. Dodge, ktorý sa Paniky nikdy nebál sebaisto prechádza každým ďalším kolom a je presvedčený, že vyhrá. Obom prinesie hra nečakané odhalenia i lásku.

Penzešová, Alena: Prešibané dvojčatá

Jakub a Mišo sú desaťročné dvojčatá. Napriek tomu dokážu ísť na nervy každému dospelému, ktorý s nimi príde do styku. K narodeninám dostanú obaja škrečky. Jakub je od radosti celý bez seba, no Mišo, ktorý očakával nové péespéčko, to považuje za totálny podraz. Čo si počať so zapáchajúcim škrečkom, ktorý je otravný a úplne nezaujímavý?

Plum, Amy: Očarená nocou

Šestnásťročnej Kate zahynú pri nehode obaja rodičia. Presťahuje sa preto so staršou sestrou do Paríža a začne sa venovať svetu kníh a francúzskeho umenia. Zoznámi sa so záhadným Vincentom a zistí, že jeho údelom je bojovať proti zlým silám a nasadzovať vlastný život za záchranu ľudstva.

Rozpoltené srdce (Violetta)

Je to len pár týždňov, čo sa Violetta vrátila do Buenos Aires a jej život sa od základov zmenil. Má kamarátov, učí sa hrať na klavíri a navštevuje umeleckú školu, vďaka čomu môže študovať spev. Hlavu má plnú problémov najmä preto, že jej srdce je rozpoltené medzi Tomasom a Leonom.

Rozprávky o zvieratkách

Knižka ponúka dvadsať rozprávok o zvieratkách. Príbehy hovoria o pocitoch zvierat, ktoré sa spolu s ľuďmi stávajú hlavnými hrdinami a do príbehov prinášajú čaro a nehu.

Taplin, Sam: Dinosaury a prehistorický svet

Publikácia odpovedá na množstvo otázok o prehistorickom živote, vysvetľuje, čo bola doba ľadová, prečo vymreli dinosaury a oboznamuje s novými faktami.

V mojom svete (Violetta)

Šestnásťročná Violetta Castillo sa po dlhom pobyte v cudzine vracia späť do Buenos Aires. Pre prácu svojho otca stále cestovala, nemohla si nájsť kamarátov a žiť normálnym životom. Teraz by sa jej život mohol zmeniť. Čaká ju veľa dôležitých vecí, a možno sa jej splní sen a stane sa slávnou speváčkou, ako bola mama.

Vrkoslavová-Ševčíková, Mária: Život na štyroch labkách

Knižka príbehov, ktoré zažil a prerozprával čokoládovo sfarbený kokeršpaniel Gordon.

Zoznámte sa so škriatkami

Knižka rozprávok zo sveta škriatkov, takých maličkých, že ich ani nevidno. Žijú v lesnom kráľovstve, chodia do školy, pomáhajú rodičom a stvárajú mnohé nezbednosti.