Text: + | - | Reset


4. September 2013

Náučná literatúra

Rubrika: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Náučná literatúra

Knižné novinky APRÍL  2014

Adlercreutz, Carl – Johan: Svet psov

Publikácia prestavuje detailný opis viac ako 400 plemien psov. Vysvetľuje základné pojmy, množstvo kynologických termínov, poskytuje potrebné informácie pre výber a chov psov.

Aihara, Herman: Základy makrobiotiky

Publikácia predstavuje makrobiotický spôsob stravovania a životný štýl z výživového hľadiska. Popisuje vplyv tukov, sacharidov, vitamínov a minerálov.

Angličtina pre seniorov

Učebnica angličtiny pre tretí vek je zostavená tak, aby vyhovovala staršej generácii. Predstavuje najdôležitejšiu slovnú zásobu, prehľadné zhrnutie gramatických javov, lekcie s cvičeniami s tematikou najčastejších životných situácií.

Ariely, Dan: Ako klameme

Autor sa zamýšľa nad tým, ako a prečo ľudia klamú ostatných, ale aj sami seba. Opisuje, ako sa neetické správanie prejavuje v osobnom aj pracovnom živote a politike, a ako nás všetkých ovplyvňuje, hoci sa sami neraz považujeme za mimoriadne morálnych.

Armstrongová, Karen: Kauzu vyhral Boh

Autorka sa zamýšľa nad obrazom Boha, nad formovaním jeho obrazu v dejinách ľudstva. Sleduje históriu viery od paleolitu až po súčasnosť a ukazuje, že veda a náboženstvo prednedávnom neviedli medzi sebou boj, ale veda tón ich dialógu zmenila.

Európske a svetové kontexty chudoby

Zborník z medzinárodného kongresu zameraného na prezentáciu informácií o najnovších výskumných výsledkoch a teoretických záveroch projektov zameraných na poznanie a ovplyvňovanie spoločenských a demografických premien v ostatných 20. rokoch v sociokultúrnom a geografickom prostredí vybraných krajín.

Balon, Jan: Sociologie USA

Autor ponúka historickú analýzu štyroch formatívnych období vývoja sociológie v USA: jej počiatkov, medzivojnového obdobia, obdobia tzv. “zlatej éry” a dôsledkov radikálnej kritiky z prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia.

Čáky, Milan: Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy

Autor skúma politické vzťahy Veľkej Moravy, v ktorých Konštantín a Metod nielen pôsobili, ale ktoré aj aktívne vytvárali.

Drgonec, Ján: Sloboda prejavu a sloboda po prejave

Autor sa zaoberá výkladom podmienok uplatňovania slobody prejavu. Na na známych udalostiach vysvetľuje podstatu niektorých problémov súvisiacich s uplatňovaním slobody prejavu alebo s jej zneužívaním.

Frey, Petr: Marketingová komunikace nové trendy 3.0

Publikácia sleduje nové trendy v marketingovej komunikácii a na množstve príkladov úspešných domácich aj zahraničných marketingových projektov ukazuje možnosti efektívnych kombinácií nových metód s tradičnými metódami.

Gilbert, Guy: Partnerství

Autor odpovedá na otázky súvisiace s partnerským životom. Ponúka svoje názory a rady pretkané krátkymi príbehmi zo života a poskytuje oporné body pre rozhodnutie v rôznych životných situáciách.

Gleick, James: Informace

Kniha prináša moderný pohľad na všetko, čo je základom našej civilizácie: telekomunikáciu, ochranné známky, počítače, genetiku, spam, kompresiu dát, kvantovú mechaniku, šifry, slovníky….V často prekvapujúcich paralelách ukazuje, ako sa súčasná civilizácia dostala tam, kde sa teraz nachádza.

Grimm, Hans Ulrich: Kočky by kupovaly myši

Autor približuje realitu výroby a zloženia krmív pre psov a mačky, ktoré na rozdiel od zavádzajúcej reklamy obsahujú všetko možné, vrátame látok vylepšujúcich chuť a vôňu. Okrem odpadu sa do misiek našich miláčikov dostávajú aj kaly z odpadových vôd, baktérie a plesne.

Hamiltonová, Amanda: Jedz, posti sa, chudni

Autorka predstavuje prevratnú redukčnú diétu s občasným pôstom. Vysvetľuje odlišný prístup mužov a žien k diéte, ktorý spôsob pôstu je najvhodnejší, ako využiť pôsty na podporu psychického aj fyzického výkonu. Obohatená je vyše sto receptami na chutné a zdravé raňajky, obedy a večere.

Haškovcová, Helena: Informovaný souhlas

Publikácia sprístupňuje základné fakty o informovanom súhlase, vysvetľuje dôvody jeho vzniku a podstatu jeho účelu a poukazuje na problémy, ktoré sa k nemu viažu.

Hatoková, Mária: Sprevádzanie chorých a zomierajúcich

Publikácia ponúka základné informácie o fyzických, psychických, sociálnych a duchovných charakteristikách ťažko chorých a zomierajúcich a o spôsobe, ako sa stať ich sprevádzajúcim.

Hegyi, L. – Ochaba, R.: Výchova k zdraviu a podpora zdravia

Publikácia približuje dejiny výchovy k zdraviu, približuje jej ciele a úlohy, zaoberá sa zdravotným uvedomením a zdravotnou kultúrou.

Jaseňák, Miloš: Imunitný šlabikár

Publikácia poskytuje informácie o imunite a imunitnom systéme. Vysvetľuje, čo sa s imunitným systémom deje v rôznych etapách života, čo naň vplýva, čo ho ohrozuje, alebo mu pomáha. Radí, ako podporiť imunitný systém, zlepšiť jeho fungovanie, zvýšiť jeho účinnosť a predchádzať jeho poruchám.

Jezný, Jaromír: Konštruktéri života

Autor ponúka náhľad na manažment a vedenie spoločnosti a množstvo praktických aplikovateľných nástrojov na zvládanie rôznych dejov vo firme. Zaoberá sa aj osobnosťou manažéra a jeho prínosom pre firmu.

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Publikácia prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov.

Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí

Publikácia prináša riešenie mnohých aktuálnych problémov, s ktorými sa možno stretnúť v súvislosti s využitím zaisťovacích inštitútov.

Keller, Jan: Posvícení bezdomovců

Autor približuje fyzické a statusové bezdomovectvo. Fyzické bezdomovectvo chápe ako posledné štádium procesu sociálneho vylúčenia, bezdomovectvo statusové prisudzuje tým častiam stredných vrstiev, ktoré sú ohrozené sociálnym zostupom.

Kerner,I.-Raykeil,H.: Bábätko alebo manžel?

Autori sa zamýšľajú nad zmenami intímneho partnerského života, ktoré často nastanú po narodení dieťaťa. Na základe výskumov, rozhovorov a osobných skúseností manželských párov radia čerstvým rodičom, ako sa vrátiť do štádia vášne, zaľúbenosti a sexuálnej spontánnosti.

Kleinová, Naomi: Šoková doktrína

Autorka na množstve prírodných nešťastí vo svete poukazuje na nebezpečenstvo s tým súvisiace – usídľovanie a rozmnožovanie kapitálu v spustošených krajinách, ktoré nazýva “kalamitným kapitalizmom”.

Konečná,H.-Slouková,D.-Mrdešic.T.: Medicína založená na důvěrře

Autori v publikácii hľadajú dôvody príchodu “nových” medicín. Vychádzajúc z vlastnej zbierky príbehov o ochoreniach sa obracajú predovšetkým k budúcim zdravotníkom, zdravotníckym manažérom či pacientom, aby im ukázali oblasti medicíny, o ktorých možno nevedia, a aby im ponúkli akúsi mapu terénu, v ktorom sa zdravotník a pacient pohybujú.

Koukolík, František: Zvíře politické

Autor sa zamýšľa nad myslením a konaním človeka, čo sa deje v jeho hlave v priebehu politického rozhodovania, a prečo sa to deje. Čo je národný charakter, a či vôbec existuje, čo odlišuje ľavičiarov od pravičiarov, čo sa deje v hlave ľudí, ktorí závidia, či nenávidia a pod.

Kovanda, Lukáš: Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor v štyridsiatich kapitolách skĺbil ekonómiu s psychológiou, sociológiou a antropológiou. Vtipným, no pútavým spôsobom približuje aktuálne ekonomické trendy a svoje teórie doplňuje štatistikami i referenciami zdrojov.

Kudláčová,B.-Rajský,A.: Európske pedagogické myslenie

Autori skúmajú vývoj európskeho pedagogického myslenia v období moderny, postmoderny a súčasnosti.

Kutílek,M.-Landgráfová,R.-Navrátilová,H.: Homo adaptabilis

Autori sa snažia jednotlivými esejistickými príspevkami poukázať na významnú vlastnosť všetkých druhov Homo – na adaptabilitu.

Laclavíková, M.-Švecová,A.: Pramene práva na území Slovenska I., II

Publikácia sa venuje vývoju štátu a práva od najstarších čas až do roku 1790 (nástupu Leopolda II. na trón).

Publikácia prináša pohľad na budovanie novodobého štátu a práva v rokoch 1790 – 1918, teda k obdobiu plnému revolučných zvratov a postupných revolučných zmien.

Miller, m. – Blanchard,K.: Tajemství týmů

Inšpiratívna kniha, v ktorej autor predkladá základné skutočnosti o tímoch, ktoré pri správnej aplikácii pomôžu transformovať nielen tým, ale aj všetky aspekty podnikania. Radí, ako vytvoriť tímy, ktoré môžu udržať mimoriadnu výkonnostnú úroveň.

Mitterrand, Frédéric: Zvrhnutí orli

Autor mapuje pohnuté osudy troch významných dynastií : Romanovcov, Habsburgovcov a Hohenzollerovcov, ktoré po dlhé obdobie ovládali značnú časť sveta.

Moricová,Š.-Bartošovič,I.-Hegyi,L.: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov

Nacson, Leon: 21 dní stačí k dekódování vašich snů

Sprievodca sa snaží poskytnúť čitateľom individuálny pohľad do ich podvedomia a pomôcť im porozumieť každodenným udalostiam a problémom. Veľký priestor venuje reči snov a symbolom, ktoré sa v mysli snívajúceho nachádzajú.

Nakonečný, Milan: Emoce

Publikácia obsahuje množstvo empirických údajov, úvah o hlavných témach, ako sú biologické a sociokultúrne základy emócií, ponúka podrobnú psychologickú analýzu hlavných ľudských emócií a citových vzťahov.

Olsher, Steve: Internetoví vizionáři

Dvadsaťpäť úspešných internetových podnikateľov s ročnými obratmi niekoľko desiatok miliónov dolárov ponúka užitočné tipy a rady ako používať tie najlepšie nástroje, procesy a stratégie k dosiahnutiu úspechu a zisk v online podnikaní.

O’Marová, P.-McConnellová,J.: Přirozený rodinný život

Publikácia približuje každodennú starostlivosť o deti z prirodzenej perspektívy a pomáha rodičom podporovať deti vo všetkých úrovniach ich vývoja: fyzickej, emocionálnej, duchovnej a intelektuálnej. Zahŕňa v sebe holistické prístupy a neposkytuje priestor, kde sa môžu vzoprieť, pokiaľ im intuícia hovorí, že štandardné rady nie sú pre nich tie pravé.

Ogris,W.-Olechowskiu,T.: Prvky európskej právnej kultúry

Publikácia ponúka základné informácie o vývoji európskej právnej kultúry. Text zahŕňa stredovek a novovek do roku 1800..

Osborne, Richard: Východní filozofie

Publikácia zábavnou komiksovou formou ponúka prehľad dôležitých myšlienok a koncepcií východnej filozofie, s dôrazom na myšlienkové prúdy zrodené v Číne a Indii, ktoré stále viac ovplyvňujú myslenie a náboženské vnímanie západného sveta.

Pidrman, V. – Kolibáš, E.: Změny jednáí seniorů

Autori v publikácii preberajú všetky aspekty včasnej diagnózy nastupujúcej demencie, jej farmakologickej a behaviorálnej liečby a všetkých početných opatrení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života postihnutých a čo najviac predĺžiť ich zotrvanie v obvyklom životnom prostredí.

Plummer, Deborah M.: Učíme děti zvládat úzkost, obavcy a stres

Kniha ponúka praktické aktivity a stratégie pre deti, ktoré trpia miernym až stredne veľkým stresom, ťažko sa vyrovnávajú so zmenami v živote a majú sklon k miernej až stredne ťažkej úzkosti.

Pospíšil, I.-Kříž, Z.: Ozbrojené konflikty po konci studené války

Autori podávajú komplexný obraz o tom, k akým zmenám v rámci ozbrojených konfliktov v posledných dvoch dekádach skutočne došlo a aké sú príčiny a dôsledky týchto zmien.

Pravidlá slovenského pravopisu

Základná pravopisná príručka objasňujúca pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny približuje všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri tvorbe písaných jazykových prejavov

Procházka, Dušan: Pobřeží a letoviska jihovýchodní Evropy

Obrazový sprievodca po zaujímavých miestach pobreží južnej a juhovýchodnej Európy.

Rees, Laurence: Temná charizma Adolfa Hitlera

Autor skúma povahu Hitlerovej príťažlivosti a odkrýva, akú rolu hrala pri tomto úspechu jeho údajná charzma. Napriek tomu, že bol vojnový zločinec, aký nemal vo svetových dejinách predchodcu, dokázal silne zapôsobiť na ľudí, ktorí sa s ním stretli.

Richard, Carl J.: Americká invaze do Ruska

Autor približuje americkú inváziu na Sibír počas prvej svetovej vojny. Zaoberá sa okolnosťami, ktoré viedli mocnosti Dohody k prosbe o zásah Američanov, pojednáva o niekoľkých teóriách sibírskej intervencie a ťažkostiach, s ktorými sa vojaci museli vyrovnávať.

Roháčová, Hana: Lymeská borelióza

Autorka v knihe ponúka v súčasnej dobe známe poznatky o ochorení, vrátane diagnostiky a liečby aj netypických klinických prejavov. .

Rosenberg, Marshall B._ Nenásilná komunikace

Autor ponúka koncepciu nenásilnej komunikácie. Predstavuje ucelený výcvik v komunikácii založený na počúvaní seba samého i partnera a ochote vnímať vlastné potreby i druhého.

Slayton, Gregory W.: Staňte se lepším tátou již dnes

Autor ponúka povzbudenia a rady, ako sa pomocou desiatich užitočných “nástrojov“ zlepšiť v najdôležitejšej práci v živote, v otcovstve. Radí, ako prevziať a naplniť niekedy zanedbávanú otcovskú zodpovednosť.

Straka, Jaroslave: Medzinárodné vzťahy

Publikácia ponúka informácie o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjektmi medzinárodných vzťahov od čias dávno minulých až po súčasnosť, i úvahy o ich možnom ďalšom vývoji.

Štech, S. – Zapletalová, J.: Úvod do školní psychologie

Publikácia približuje históriu školskej psychológie, zaoberá sa vzťahmi školského psychológa s riaditeľom školy, s učiteľmi, s triedou i jednotlivými žiakmi a ich rodičmi. Ponúka aj vybrané metodické postupy s ukážkami.

Tough, Paul: Ako mať úspešné dieťa

Autor pátra po skutočných dôvodoch úspechu, kladie množstvo provokatívnych otázok, na ktoré odpovedá pomocou najnovších vedeckých, najmä psychologických poznatkov. Publikácia je zásadným príspevkom do diskusie o vzdelávaní detí.

Valihorová, Marta: Psychologické aspekty výchovy

Autorka približuje základné otázky výchovného procesu z hľadiska psychologických poznatkov, zoznamuje s predmetom a obsahom psychológie výchovy ako vedy a ponúka prehľad a charakteristiku výchovných metód.

Vaněk, Jiří: Filosofie v kultuře západní tradice

Publikácia vysvetľuje myšlienkové smery a názory popredných filozofov, upozorňuje na ich spory a zdôrazňuje, v čom sú v súčasnosti aktuálne.


Veličková, Helena: Grafologie

Publikácia radí, ako analyzovať individuálny rukopis. Vysvetľuje, prečo sa v posledných rokoch rozšírilo tzv. tlačené písmo, ponúka hravé formy skúmania písma a učí, ako rozumieť sebe i druhým.

Zala, Boris: Europeanizmus

Autor predkladá filozofický projekt hodnotového založenia Európy, ktorý vychádza z historických, politických a sociálnovedných analýz.