Text: + | - | Reset


Ocenenia ktoré nám boli udelené.

Ocenenia ktoré nám boli udelené.

Účastnícky list v súťažnej prehliadke knižničných podujatí pre deti 2011

Hlavná cena v súťažnej prehliadke knižničných podujatí pre deti 2011

Cena: Sakáčik 2009

Pamätný list udelený k 30. výročiu knižnice