BRATISLAVA, MOJE MESTO 2018 – vyhlásenie a podmienky súťaže

 

Mestská knižnica v Bratislave
v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov,
Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka
vyhlasujú 8. ročník súťaže vlastnej tvorby  školákov

BRATISLAVA, MOJE MESTO 2018

Motto súťaže:   Bratislava dnes a pred 100 rokmi

Tento rok oslavujeme 100. výročie vzniku Československa a 25. výročie vzniku samostatného štátu. Takmer počas celej doby je hlavným mestom Slovenska Bratislava. Za 100 rokov v ňom prežilo svoj život niekoľko generácií, mesto sa zmenilo, rozrástlo, zmodernizovalo, zmenila sa doba. Cieľom  tohoročnej súťaže je zamyslieť sa a zobraziť vývoj a zmeny v Bratislave. Či už dobré alebo zlé.

Téma: PRÍBEH JEDNÉHO MIESTA

Vyberte si jedno miesto (budovu, ulicu, park, štvrť…) a zachyťte jeho príbeh. Oceníme, ak v prácach bude zaznamenaná práve zmena a vývoj, miesto teraz a predtým, nielen opis.  Na čo slúžilo kedysi a dnes? Aký príbeh sa k nemu viaže? Je späté s nejakým tajomstvom? Ako sa zmenilo a prečo? Má šancu pretrvať ďalších 100 rokov?

1. Literárne práce
Tému uchopte ľubovoľne: pomocou personifikácie miesta, úvahy, poviedky, príbehu, rozprávky, básne… . Práce by mali mať rozsah maximálne 4 strany A4. Oceníme originálny nápad, fantáziu, myšlienku príbehu a zručnosť v písaní v rámci daného žánru.
2. Komiks
Fantázii sa medze nekladú, len nezabúdajte dodržať tému.
3. Výtvarné práce
Oceníme originalitu, nápad a výtvarnú zručnosť. Tiež musí byť viditeľné zadanie. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu.

 

Pravidlá súťaže:

Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené):
meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (E-mail, telefón)

Súťaží sa v troch kategóriách:
1. kategória: najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ)
2. kategória: mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ)
3. kategória: starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima až kvarta osemročných gymnázií)

 

Súťažné práce odovzdajte do 30. apríla 2018:
– osobne 
na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1)
– poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave,  Klariská 16, 814 79 Bratislava
– elektronicky na adresu vedúcej detského úseku: veduca.detska@mestskakniznica.sk

 

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích  schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť detí na Bratislavu aj inak, ako sú zvyknuté. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať v máji alebo júni 2018. Dátum a miesto upresníme na www.mestskakniznica.sk, ako aj na stránkach spolupracujúcich inštitúcií.