Veľká knižná amnestia

Vážení čitatelia,
Knižnica Bratislava- Nové Mesto vyhlasuje v rámci Marca – mesiaca knihy veľkú knižnú amnestiu.

V marci budú čitateľom, ktorí vrátia knihy s prekročenou výpožičnou lehotou, odpustené všetky pokuty a poplatky za oneskorené vrátenie. Amnestiu na pokuty si budú môcť čitatelia uplatniť iba od 28.2. do 31.3.2022. „Zabudnuté“ knihy môžu v tomto období výnimočne vrátiť tromi spôsobmi:

  • do biblioboxu (nonstop k dispozícii pred budovou Centrálnej knižnice, Pionierska 12),
  • poštou na adresu: Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava,
  • alebo osobne na ktorékoľvek pracovisko KBNM.