Moja naj kniha

Knižnica Bratislava – Nové Mesto vyhlasuje súťaž
MOJA NAJ KNIHA 📖
Ukážte nám, akú knihu máte najradšej ❤️
Odfoťte svoju najobľúbenejšiu knihu, či už z domácej zbierky alebo z akejkoľvek pobočky novomestskej knižnice a napíšte nám, prečo je práve ona vašou najobľúbenejšou.

Fotografie s odpoveďami posielajte mailom na: kbnm@kbnm.sk
Do predmetu napíšte: „Súťaž: MOJA NAJ KNIHA“
Trvanie súťaže: 28.2. – 31.3.2022

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme 5 súťažiacich, ktorí od nás získajú knižnú odmenu.