NOVÉ KNIHY ZAKÚPENÉ S PODPOROU FPU

NOVÉ KNIHY ZAKÚPENÉ S PODPOROU FONDU NA PODPORU UMENIA V roku 2022 Knižnica Bratislava – Nové Mesto získala z Fondu na podporu umenia (FPU) dotáciu 3.200 € na projekt „Akvizícia odbornej literatúry“. Vďaka dotácii sme rozšírili a zatraktívnili náš knižničný fond o 343 knižničných jednotiek náučnej literatúry zo spoločenských vied, humanitných vied a inej náučnej literatúry. … Continue reading NOVÉ KNIHY ZAKÚPENÉ S PODPOROU FPU