KNIHY ZAKÚPENÉ VĎAKA DOTÁCII Z FONDU NA PODPORU UMENIA V ROKU 2023

Knižnica Bratislava – Nové Mesto získala v roku 2023 dotáciu 4.000 € z Fondu na podporu umenia (FPU) na projekt „Akvizícia beletrie“. Vďaka poskytnutej dotácii Knižnica rozšírila a zatraktívnila knižničný fond o 435 knižničných jednotiek beletrie pre detských i dospelých čitateľov. Všetky zakúpené knihy boli riadne zaevidované prostredníctvom knižnično-informačného systému DaWinci, označené nálepkou: „Z verejných … Continue reading KNIHY ZAKÚPENÉ VĎAKA DOTÁCII Z FONDU NA PODPORU UMENIA V ROKU 2023