Aktuality

Vážení čitatelia,

od 1.júna 2016  opäť začína sezónna  prevádzka vonkajších Letných knižničiek v správe  Knižnice Bratislava-Nové Mesto.  Aktuálne literatúrou zásobujeme deväť knižničiek, ktoré sa nachádzajú na frekventovaných miestach- ihriskách a oddychových zónach – mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Knižničky budú povereným pracovníkom knižnice  v pravidelných intervaloch  kontrolované a dopĺňané literatúrou.

Podrobnejšie informácie o pravidlách prevádzky a rozmiestnení Letných knižničiek: Prevádzkový poriadok letných knižničiek