Aktuality

Na stránke sa pracuje – prebieha priebežné dopĺňanie údajov

OZNAM REVÍZIA POBOČKA STROMOVÁ

V termíne 6.6.2016- 31.8.2016 bude na pracovisku KBNM Stromová 18 prebiehať revízia knižničného fondu.

Služby knižnice budú pre verejnosť obmedzené nasledovne:

  • 6.6.2016-15.7.2016 bude možné vrátiť požičané knihy, bez možnosti výpožičiek, denne v čase od 8,30 -15,30 hod
  • 18.7.2016-31.8.2016 bude knižnica pre verejnosť zatvorená

 

Knižnica BNM každoročne ponúka službu Leto bez upomienok

  •  v termíne  od 1.7.-31.8.2016 platí na výpožičky dvojmesačná výpožičná lehota bez upomínania

 

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS A DOVOLENKY KBNM

          Pracoviská  Knižnice Bratislava- Nové Mesto budú v období letných prázdnin

     od 01.07.2016 do 31.08. 2016 – poskytovať služby v upravených výpožičných hodinách.

 

Centrálna knižnica Pionierska                                                        Pobočka Kutuzovova 15/a

Po:     13,00 – 19,00 hod.                                                                    Po:     12,00 – 18,00 hod.

Ut:     10,00 – 16,30 hod.                                                                    Ut:     10,00 – 16,30 hod.

Str:    10,00 –  17,00 hod.                                                                   Str:    10,00 –  17,00 hod.

Štvr:  10,00 – 17,00 hod.                                                                    Štvr:  10,00 –  17,00 hod.

Pia:      9,00 – 16,30 hod.                                                                   Pia:      9,00 – 16,30 hod.

 

 

    Pobočka Stromová 18:                     Pobočka Jeséniova 51                           Pobočka Nobelova 30

    Zatvorené – revízia                          Str:      9,00 – 17,00 hod.                          Štvr:  10,00 –  17,00 hod.

 

 

                    DOVOLENKA NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH :  25.7.2016-5.8.2016

 

 

 

 

 

Vážení čitatelia,

od 1.júna 2016  opäť začína sezónna  prevádzka vonkajších Letných knižničiek v správe  Knižnice Bratislava-Nové Mesto.  Aktuálne literatúrou zásobujeme deväť knižničiek, ktoré sa nachádzajú na frekventovaných miestach- ihriskách a oddychových zónach – mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Knižničky budú povereným pracovníkom knižnice  v pravidelných intervaloch  kontrolované a dopĺňané literatúrou.

Podrobnejšie informácie o pravidlách prevádzky a rozmiestnení Letných knižničiek: Prevádzkový poriadok letných knižničiek