Aktuálne

Vážení čitatelia,
Knižnica Bratislava – Nové Mesto Vám ponúka novú službu – vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu.

Prosíme o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

Bibliobox slúži výhradne na vrátenie kníh zapožičaných v Knižnici Bratislava- Nové Mesto, pracovisko Pionierska 12, mimo výpožičných hodín knižnice, tzn. keď je knižnica pre verejnosť zatvorená.

Funkcia vrátenia knižničných jednotiek pomocou biblioboxu je založená na dôvere medzi knihovníkom a používateľom.
Používateľ nedostáva doklad o vrátení.

Knižnica sa zaväzuje odpísať vrátené knihy z používateľského konta v najbližšom pracovnom dni.

Pokiaľ sú pri vrátení knižničnej jednotky vygenerované sankčné poplatky, zostanú načítané na čitateľskom konte a používateľ si ich uhradí pri najbližšej osobnej návšteve knižnice.

Mimoriadne poškodené knižničné jednotky z čitateľského konta odpísané nebudú, Knižnica bude pri osobnej návšteve používateľa postupovať v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku.

Používateľ si môže odpísanie knižničných jednotiek preveriť prostredníctvom svojho čitateľského konta cez OPAC katalóg knižnice alebo sa môže informovať telefonicky, príp. e-mailom

Do biblioboxu nevhadzujte knihy zo súkromných zbierok, darovanie kníh si dohodnite osobne alebo telefonicky s pracovníkmi knižnice.