SANITÁRNY DEŇ

Vážení čitatelia,

z dôvodu chrípkovej epidémie a nutnosti dezinfekcie priestorov i knižničného fondu, bude v dňoch
15. 2. (štvrtok) a 16. 2. 2018 (piatok) pre verejnosť zatvorená:

  • centrála Knižnice Bratislava – Nové Mesto na Pionierskej 12
  • a pobočka na Kutuzovovej 15/a.

Ďakujeme za porozumenie.