Náučná literatúra

Knižné novinky február 2015

Baláž,P.-Baláž,M.-Turianicová,E.: Chémia materiálov
Publikácia sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi usporiadaním stavebných jednotiek tvoriacich materiál a jeho vlastnosťami.
Kniha analyzuje vízie a úvahy o budúcnosti slovenským zemí, ako ich formulovali v priebehu prvej svetovej vojny, teda v dobe uhorskej spolupatričnosti Slovenska, jednotlivé skupiny tamojších politických mysliteľov.

Briestenský, Ladislav: Sprievodca miestnou samosprávou
Autor vysvetľuje podstatu fungovania miestnej samosprávy a približuje najdôležitejšie témy, ktoré musí zvládnuť každý poslanec a starosta miestneho zastupiteľstva . Spestrená je autentickými otázkami z miestnych samospráv s kvalifikovanými odpoveďami.

Dinka, Pavol: Mediálne pasce verzus mozog v nádrži
Kniha piatich esejí, ktoré vznikli ako príspevky na medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Dinuš,P.-Hohoš,L.-Hrubec,M.: Revoluce nebo transformace?
Publikácia približuje tému postupných aj rýchlych, zásadných aj povrchných, dramatických aj plynulých sociálnych zmien v období po roku 1989.

Dostálová,I.-Zelenmová,Š.-Branam,J.: Angličtina pre samoukov
Učebnica angličtiny oboznamuje so základmi anglickej gramatiky, slovnou zásobou a naučí správne používať jazyk. Prostredníctvom postavy Paddyho Browna približuje rôzne situácie z bežného života s humorom a ľahkosťou.

Frey, Petr: Marketingová komunikace
Publikácia sleduje nové trendy v marketingovej komunikácii a na množstve príkladov úspešných domácich aj zahraničných marketingových projektov ukazuje možnosti efektívnych kombinácií nových metód s tradičnými metódami.

Fulmeková, Denisa: Magická sila sviatkov
Kniha približuje osem najznámejších sviatkov v roku: Hromnice, jarnú rovnodennosť, letný slnovrat, začiatok zberu úrody, jesennú rovnodennosť, predvečer Sviatku všetkých svätých a zimný slnovrat. Autorka vysvetľuje ich pozadie, tradície, pranostiky a zvyky, ktoré sa k nim viažu.

Horeháj, Jozef: Trh a jeho deformácie štátom
Autor v publikácii vymedzuje rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania a poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú tieto prvky, a tým aj schopnosť trhu efektívne regulovať hospodárstvo.

Kasper, Walter: Evanjelium rodiny
Príhovor nemeckého kardinála Waltera Kaspera o evanjeliu rodiny, ktorý predniesol pred mimoriadnym konzistóriom kardinálov z celého sveta vo februári 2014.

Korec, Ján Chryzostom : Rok nad evanjeliom
Kniha obsahuje 365 krátkych textov, ktorých východiskom je citát z evanjelia, ktorý autor aplikuje na život dnešného človeka.

Korenková, Marcela: Základy manažmentu
Publikácia podáva základné informácie súvisiace s problematikou manažérskej práce. Zaoberá sa aj tímovou prácou, riadením času, riešením konfliktov, či organizáciou obchodných rokovaní.

Kovář, Milan: Diverzanti a agenti v akcii
Autor popisuje zaujímavé špeciálne operácie od obdobia prvej svetovej vojny až do začiatku 21. storočia.

Lesáková, Dagmar: Strategický marketing
Publikácia vysvetľuje význam marketingového plánu a stratégie, zaoberá sa zákazníckymi a konkurenčnými stratégiami a analyzuje procesy implementácie a kontroly marketingových plánov v podnikoch.

Lindenmeyer, Johannes: Závislosť od alkoholu
Publikácia ponúka osvedčené terapeutické postupy pri liečbe závislosti od alkoholu. Zaoberá sa závislosťou z klinického hľadiska, teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou i samotnou liečbou.

Mann, Arne B.: Rómsky dejepis
Publikácia približuje históriu Rómov na Slovensku, príbeh o ich putovaní z indickej pravlasti a cestách po Európe. Ponúka mnoho zaujímavých informácií o tradičných remeslách, výrazných osobnostiach a slávnych rómskych muzikantoch.

Rogers, Carl R.: Způsob bytí
Publikácia obsahuje osobné skúsenosti a reflexie autora, základné pojmy jeho psychoterapeutickej metódy a poznatky o výchove a vzdelávaní. Odráža jeho osobný aj profesionálny vývoj od šesťdesiatych do osemdesiatych rokov.

Rozvojové vzdelávanie
Publikácia sa zaoberá otázkami spojenými s medzinárodným obchodom, ľudskými právami a životným prostredím. Ponúka aj praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom.

Sivák,R.-Gertler,Ľ.-Kováč,U.: Riziká a modely vo financiách a bankovníctve
Publikácia sa zaoberá teóriou rizika a zároveň analyzuje meranie jednotlivých typov finančných rizík v praxi a postupy riadenia nielen v rámci podnikateľského subjektu, ale aj platnej legislatívy na Slovensku a v Európe.

Suchá, Janette: Ako nezabiť pubertiaka
Publikácia poskytuje informácie o dospievaní a odľahčenou formou pomáha rodičom pochopiť, čo sa s ich deťmi deje.

Szabó, Miloslav: Od slov k činom
Autor skúma, do akej miery prispel politický antisemitizmus odmietajúci židovskú emancipáciu k radikalizácii starších protižidovských postojov slovenských nacionalistov.

Uherík, Anton: Detektor lži neexistuje!
Autor sa v publikácii snaží dokázať, že z vedeckého hľadiska (pre nevyspytateľnosť vzťahu medzi mozgom a psychikou) vlastne detektor lži neexistuje a že jeho využívanie, ale hlavne závery nemajú vedeckú hodnotu a sú nebezpečné pre nevinného vyšetrovaného.

Vácha, Marek: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesisi
Autor sa zamýšľa nad vzťahom vedy a viery, Darwinovej teórie a prvej kapitoly knihy Genesis, evolúcie a kresťanstva.

Veverková, Ingrid: Základná škola
Publikácia je pomôckou pri zorientovaní sa v špecifických, odborných problematikách súvisiacich s riadením, financovaním, výchovou a vzdelávaním v základných školách.

Žabenský, Marián: Prírodné a kombinované dedičstvo UNESCO v Európe a na Slovensku
Publikácia sa zaoberá problematikou prírodného a kombinovaného dedičstva, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a zachytáva stav v roku 2012.

Beletria pre dospelých

Knižné novinky február 2015

Afsharová, Tessa: Perla z Moabu
Chudobná vdova Rút odchádza so svojou svokrou Noemi do Izraela, aby jej pomohla obnoviť dom, z ktorého kedysi odišla. Ženy trpia nedostatkom jedla, preto Rút príjme prácu na poli. Majiteľ poľa sa jej začne prihovárať a zásobovať jedlom. Bóz si nahovára, že svojou vľúdnosťou spláca Rút lásku, ktorú prejavila voči jeho sesternici Noemi. No jeho srdce sa utieka k Rút.

Black, Benjamin: Odplata
Jeden z najúspešnejších írskych podnikateľov Victor sa zastrelí počas plavby plachetnicou. Jediným svedkom tejto udalosti sa stane syn jeho obchodného partnera. Kriminálny inšpektor s patológom musia byť pri vyšetrovaní prípadu ostražití, ale čoskoro dôjde k ďalšiemu záhadnému úmrtiu.

Cook, Robin: Vražda na diaľku
Vďaka novým technológiám dochádza k množstvu zmien aj v zdravotníctve. Do popredia sa má dostať smartfón ako náhrada za lekára primárnej starostlivosti. Nazvú ho iDoc. Keď doktorovi Georgovi nečakane zomrie snúbenica, zistí, že patrila medzi betatesterov iDocu. Neskôr zomrie viacero Georgeových pacientov, ktorí sa zúčastňovali na rozsiahlom skúšaní aplikácie. George sa snaží vypátrať pravdu hoci vie, že tým ohrozí sám seba

Czobor, Vojtech: Habánka
Historický príbeh o Habánke Osanne, ktorá vyrastala v ťažkých časoch náboženských nepokojov a sedliackych vojen.

Dahl, Arne: Až na vrchol hory
V reštaurácii bol brutálne zavraždený futbalový fanúšik. Súbežne s touto udalosťou došlo vo väzení pre najťažších zločincov k explózii, a v skorých ranných hodinách sa udialo krviprelievanie v priemyselnej oblasti Štokholmu, pri ktorom zmizol kufrík so zvláštnym obsahom. Komplikovaného vyšetrovania sa ujíma špeciálna policajná skupina, ktorá má dvoch podozrivých. Stopa ich privedie až na vrchol hory.

Dán, Dominik: Jednou nohou v hrobe
Keď je na smetisku nájdená odrezaná ľudská noha, spúšťajú detektívi pátranie po vrahoch i zvyšku tela. Hľadanie odpovedí na závažné otázky je náročné. Okrem toho Krauz má problémy so zubami, Chosé s močovými kameňmi a Váňa v kancelárii skolaboval počas prísnej diéty.

Dušek, Dušan: Gombíky zo starej uniformy
Výber poviedok, v ktorých autor približuje svoje detstvo, dospievanie i atmosféru vtedajšej doby.

Eštoková, Alica: Eliza – Zvádzaj ma pomaly
Eliza žije v harmonickej rodine s manželom a synom Michalom. Všetko sa zmení, keď na jej pracovisko príde nový primár, skúsený lekár a sebavedomý sukničkár, pre ktorého sú ženy len chvíľkovým rozptýlením. Odradí ho skutočnosť, že žena, po ktorej túži, je zadaná a má syna? Dokáže Eliza odolávať neúnavnému naliehaniu svojho nadriadeného a zachráni si rodinu?

Fechová, Laura: Neuvidíš ma plakať
Hana prežila detstvo v detskom domove. Narodila sa HIV pozitívna a matka ju ako maličkú nechala na ulici. Jej diagnóza sa s ňou ťahá celý život a ľudia od nej bočia. Keď stretne príťažlivého Andreja, život sa jej obráti naruby. Vzájomná príťažlivosť ale i nenávisť sa spoja. Hana musí viesť boja o vlastnú česť, slobodu a srdce so silným protivníkom.

Freeman, Kimberley: Ohnivý ostrov
Tilly čoskoro po svadbe zisťuje, že jej manžel Jasper je klamár a násilník. Pri jednej z potýčok vznikne požiar a Jasper zhorí. Tilly v strachu pred obvinení z vraždy uteká na vzdialený Ohnivý ostrov. Tam prijme miesto vychovávateľky u riaditeľa väznice, v ktorej si odpykávajú trest najťažší zločinci. Aby mohla začať nový život, musí sa vyrovnať s minulosťou.

Gardnerová, Lisa: Ničoho sa neboj
Detektívka D. D. Warrenová je vážne zranená pri prehľadávaní miesta činu. Má veľké bolesti a na nič si nepamätá. Smutne preslávená vrahyňa Shana Dayová si odpykáva doživotný trest, ale za tridsať rokov vo väzení zabila viac ľudí, než keď bola na slobode. Neskôr je nájdená ďalšia žena a na mieste činu sú rovnaké rekvizity ako na mieste predchádzajúcej vraždy. Jediná osoba, ktorá sa možno ocitla v blízkosti je detektívka Warrenová. Tá si však nevie na nič spomenúť. Detektívka je znovu na love a uvedomuje si, že jediný spôsob ako ho dostať je nebáť sa.

Gibová, Ivana: Bordeline
Príbeh ženy, ktorá trpí hraničnou poruchou Bordeline a jej mnohých pokusoch o nápravu.
Gillerová, Katarína: Zvláštny príbeh
Karolína, prostredná z troch sestier má pocit, že je prehliadaná rodičmi a že je im ľahostajná. Preto sa rozhodne odísť za kamarátkou do Londýna. Nájde si dobrú prácu, má príjemnú šéfku a zoznámi sa s príťažlivým starším mužom. Ten ju hneď od prvej chvíle zaujme svojím zvláštnym príbehom. Vznikne medzi nimi vzťah, ale nenaplnený. Karolína sa nie vlastnou vinou dostane do nepríjemnej situácie, šéfka ju vyhodí a ona sa rozhodne vrátiť na Slovensko. Po čase sa jej muž znovu ozve, a Karolína sa rozhodne vrátiť do Londýna aby zistila, či vzťah s mužom má budúcnosť.

Grebe, C. – Leander-Engström,P.: Drigent z Petrohradu
Švéd Tom Blixen pracuje v Moskve vo veľkej investičnej banke. Má za úlohu uzavrieť jeden z najväčších obchodov v dejinách banky. Jeho klientom je ruská ropná spoločnosť na čele s nebezpečným oligarchom. Tom verí, že si poradí s úplatkárstvom a zastrašovaním, ktorými je ruské obchodovanie povestné. Ale ocitá sa vo víre násilia, v ktorom prichádzajú o život jeho priatelia.

Hamarová, Darina: Životom nekráčam sama
Príbeh Danice, ktorú poznačila zákerná choroba. Tá so sebou priniesla bolesť a ťažké chvíle nielen jej, ale aj jej najbližším. Autorka v autobiografickom románe približuje pocity ženy, ktorej osud je už desať rokov spätý s bojom o život.

Hendrix, Grady: Horrorstör
Vo veľkopredajni nábytku sa dejú zvláštne veci. Zamestnanci každé ráno po príchode do práce nachádzajú polámaný nábytok, či porozbíjané poháre. Traja zamestnanci sa v snahe vypátrať pravdu prihlásia na nočnú zmenu a zažijú noc plnú hrôzy.

Hlavatá, Dana: Priznanie
Príbeh dvoch nevlastných sestier, dospievajúcej školáčky Vierky a dvadsaťročnej kozmetičky Simony, ktorých vzťahy nie sú ideálne. Simona sa zamiluje do rozvedeného Dávida ktorý, ako sa zdá, má šialenú bývalú ženu a žiarlivú dcéru Lindu. Obe sa snažia prekaziť vzťah Dávida a Simony aj za cenu, že by sa dopustili ťažkého zločinu.

Hooverová, Coleen: Život jedna báseň
Osemnásťročnej Layken náhle zomiera otec. Matka sj brat potrebujú pomoc, tak sa pre nich stáva oporou. Z finančných dôvodov sa musia presťahovať na druhý koniec krajiny. Tam sa Lake spoznáva s Willom, veselým chlapcom, so zmyslom pre poéziu, ktorý sa stará o mladšieho súrodenca. Začínajúci vzťah však ukončí šokujúce odhalenie.

Hornáková, Erika: Tak sa to stalo
Sára, jej priateľka Nikol a magic mama podnikli dobrodružnú dovolenku do Maroka k maminej priateľke, kde zažili mnoho príhod. Po ich návrate domov sa zdá, že je všetko v poriadku. Jedného dňa však príde v Sárinom živote k nečakanému zlomu, ktorý ju posunie inde než plánovala a svoj život musí uchopiť pevne do svojich rúk.

James, Cormac: Vynáranie
V roku 1852 sa do arktických vôd plaví britská loď s čisto mužskou posádkou, pátrajúca po stopách stratenej expedície. Na palube sa objaví tehotná žena ktorá tvrdí, že otcom dieťaťa je druhý dôstojník. Ten, zaskočený jej prítomnosťou aj správou o potomkovi, po ktorom vôbec netúži, sa ocitne v najťažšom období svojho života. Loď je príliš ďaleko od pevniny a dieťa sa čochvíľa narodí.

Jankuláková, Agi: Banánový stejk
Príbeh uletenej Lindy a Matúša, ktorí hľadajú šťastie a zmysel života. Hoci ich prístup je diametrálne odlišný, spolu nachádzajú iné videnie sveta a priority v ňom. Musia si však poradiť s láskou i bolesťou. Ako svoje životy prežijú, je len na nich.

Ježovičová, Kristína: Podvodníčka
Na berlínskom letisku sa náhodne stretnú dve úplne rovnaké ženy, ktoré však nie sú pokrvne spojené. Každá pochádza z iných pomerov, ale jedna z nich nutne potrebuje vymeniť život. Dokáže klamstvo priniesť skutočné šťastie?

Koontz, Dean: Nevinnost
On žije sám pod veľkomestom, úplne mimo ľudskú spoločnosť a keby ho niekto zbadal, znamenalo by to pre neho smrť. Aj ona sa v ústraní skrýva pred smrteľným nebezpečenstvom. Napriek tomu medzi nimi vznikne pevné puto.

Krefeld, M. K.: Vyšinutí
Dánsky kriminalista Thomas sa vyrovnáva so smrťou svojej manželky, ktorú niekto brutálne zavraždil a je postavený mimo službu. Kamarát ho požiada o pomoc pri pátraní po dievčati, ktoré pred niekoľkými rokmi zmizlo bez stopy. Všetko nasvedčuje tomu, že bola predaná medzinárodnému zločincovi, majiteľovi nevestincov. Vyšetrovanie ho privedie do Štokholmu a začína sa boj s časom i so sadistickým vrahom.

Krištúfek, Peter: Ema a smrtihlav
Príbeh malého Šimona odohrávajúci sa v 40. tych rokoch v období Slovenského štátu. Malý Šimon sa pre svoj židovský pôvod musí ukrývať v chlieve u priateľky svojej matky a von sa dostáva len v noci. So sebou nemá nič, len zopár obrázkových časopisov. Nezostáva mu iné, len sa ponoriť do snívania, v ktorom sa mu objavuje krásna Ema na slnečnej morskej pláži i generál Smrtihlav.

Kuglerová, Zuzana: V tureckom náručí
Blíži sa rozhodujúca bitka pri Viedni, ktorá by mala ukončiť mnohoročnú nadvládu Turkov v Europe. Medzi potomkami dvoch znepriatelených rodov Imkom a Marijou prepukne láska. Obaja však predstavujú pre úradujúceho sultána a jeho nenávistnú matku vážne nebezpečenstvo.

Kumar, Raj: Šaraf
Saudskoarabský generál oznámi svojej dcére Marjan, že má pre ňu ženícha. Marjam sa z lásky k otcovi a z oddanosti k islamu obetuje a súhlasí s vydajom za islamaského fundamentalistu a násilníka. Keď spozná amerického zubára Joea, zamilujú sa do seba a snívajú o spoločnom živote. Marjam otehotnie ale pošpinenie rodinnej cti sa kruto trestá.

Kuzněcov, Sergej: Motýlí kůže
V Moskve vyčíňa masový sadistický vrah žien. Ambiciózna novinárka Xénia vytvorí v on-line denníku portál venovaný vrahovi, jeho obetiam a všetkým masovým vrahom v dejinách. Portál má obrovský ohlas, ale aké budú jeho ďalšie následky?

Laucká, Barbora: Čínska skrinka
Román približuje osudy jednej bratislavskej rodiny strednej vrstvy, jej osudy i pády, noblesný život tridsiatych rokov, druhú svetovú vojnu, nástup komunizmu aj tragické päťdesiate roky i nadšenie, ktoré priniesla Nežná revolúcia. Kniha je jedinečným svedectvom našej nedávnej minulosti.

Läckberg, Camilla: Strážca majáka
Inšpektor Patrik rieši prípad vraždy príjemného a v meste obľúbeného riaditeľa komunálneho úradu. Postupne odhaľuje veľa tajomstiev a záhad z jeho života. Ale aj ostrov má svoje tajomstvá. Tunajší obyvatelia ho prezývajú Ostrov prízrakov a údajne na ňom prebývajú mŕtvi, lebo chcú čosi rozpovedať živým.

Lubitsch, Nika: 7. deň
Sybilla a Michael sú úspešní v práci, prežívajú šťastné manželstvo a tešia sa na spoločné dieťa. Jedného dňa Michael zmizne bez stopy. Po dvoch rokoch nájdu jeho telo v hotelovej izbe. Jedinou podozrivou sa stáva jeho manželka, ale tá si na nič nespomína. .

Macháčová,A. – Dyda, R.: Vieme prví
Úspešný podnikateľ a filantrop Peter pomáha so svojím spoločníkom Richardom prostredníctvom nadácie mentálne postihnutým deťom. Peter však zistí, že spoločník ho roky okráda. Richard v snahe vyhnúť sa súdu, zriekne sa svojho podielu vo firme. Nevie však Petrovi odpustiť pokračujúci úspech. V túžbe po pomste sa rozhodne zničiť mu rodinu i firmu. Použije na to bulvárne médiá a mladú Dianu, túžiacu po pohodlnom živote.

Mankell, Henning: Záhrada smrti
Komisár Wallander si splní svoj životný sen a presťahuje sa na vidiek. Jeho radosť však rýchlo ochladne, keď v záhrade vytúženého domu nájde dve mŕtvoly zakopané v zemi. Wallander pátra v dávnej minulosti a stopy ho privedú k tragédii, kde nie je možné určiť, kto je páchateľ a kto obeť.
Matkin, Maxim E.: Hviezda jasná
Príbehy dvadsaťročnej čašníčky Stely, ktorá má problémy vo vzťahoch s mužmi, stálu snahu konať dobro a vrodenú impulzívnosť. Celý život hľadá, čo nemôže nájsť a nachádza, čo nehľadala.

Mikitová Janošková, Mária: Vyhorená dúha
Kaja žije v manželstve s dobre zarábajúcim mužom. Je však frustrovaná životom, neúspechom otehotnieť, starostlivosťou o otca, ktorého staroba postupne zbavuje reálneho vnímania, i nedobrým vzťahom s nevlastným synom, ktorý jej vracia aj s úrokmi jej pritvrdú výchovu.

Monošová, Martina: Perly tej druhej
Adela a Richard sa náhodne stretávajú pár rokov po škole. Vzplanie medzi nimi nečakane prudká vášeň a Adela je presvedčená, že sú si súdení. Až neskôr zistí, že Richard je ženatý. Nevie ho však opustiť, a stáva sa “tou druhou”. Milostné puto jej ničí život a musí nájsť odvahu na radikálne riešenie.

Moyesová, Jojo: Dievča, ktoré si tu zanechal
Francúzsky maliar odchádza bojovať na front a svojej mladej manželke zanecháva na pamiatku len jej portrét. Ten neskôr upúta pozornosť nového komandanta, ktorý je ním takmer posadnutý. O sto rokov neskôr sa portrét dostane do rúk Liv Halstonovej, ako dar od manžela. Ten ho kúpil na ulici od neznámej Američanky. Keď vysvitne, že obraz má obrovskú hodnotu, začne sa boj o vlastnícke práva.

Mrva, Ján: Zoe
Zoe je geneticky upravená mladá žena, ktorá bola na základe negatívneho posudku korporácie Zorin vyradená z výcvikového programu a zlikvidovaná. Vďaka svojim úžasným regeneračným schopnostiam prežila vlastnú smrť a podarilo sa jej ujsť. Na úteku pred prenasledujúcou korporáciou spoznáva lásku, smrť i zradu.

Nesvadbová, Barbara: Pralinky
Fejtóny a poviedky o vášni, láske, sklamaní, nevere, dezilúzii, priateľstve a žiarlivosti.

Potterová, Alexandra: Čo je nové, kočka?
Delila sa rozhodla odísť do Londýna, Zoznamuje sa s televíznym producentom Charliem, stretáva výstrednú Vivienne a jej kamaráta Sama. Delila býva v luxusnom byte, cez deň nakupuje oblečenie a večer navštevuje luxusné reštaurácie. Nachádza novú lásku a nový život. Nájde ale i samu seba?

Parrisová, S.J.: Zradca
Giordano Bruno sa s priateľom Sidneym pripoja k plavebnej výprave proti Španielom, aby odvrátili blížiacu sa vojnu. Keď je na palube nájdená mŕtvola, Bruno sa pustí do vyšetrovania. Pátranie ho zavedie do zlovestných uličiek mesta, kde odhalí jeho najtemnejšie tajomstvá mesta. Musí konať rýchlo, lebo prípadný neúspech by mal katastrofálne následky.
Penny, Louise: Tak vchádza slnko
Kriminálny príbeh z prostredia kanadského vidieka. Tím inšpektora Gamachea vyšetruje záhadnú vraždu, pričom samotná situácia v rozpadajúcom sa vyšetrovacom tíme je po nevydarenom policajnom zákroku zložitá.

Pronská, Jana: Rytierova česť
Rytier Filip sa po rokoch bojov vo vojne vracia domov k svojej žene a synom. Svoje sídlo však nájde spustošené a jeho blízki sú mŕtvi. Vysvitne, že išlo o intrigy jeho súrodencov. Filip zanevrie na celý svet a začne viesť pustovnícky život, kým sa nespozná s krásnou Katarínou, ktorá má nemanželskú dcéru s jeho bratom. V snahe pripraviť mu pomstu sa s Katarínou ožení. Čoskoro však zisťuje, že Katarína je výnimočná, láskavá a trpezlivá žena, ktorá chce vyliečiť jeho nenávistné srdce.

Prošková, Hana: Kopistnaté prsty
Dva detektívne príbehy s úplne rozdielnymi hrdinami, ktorí majú spoločnú schopnosť byť v nesprávnej dobe na nesprávnom mieste. V prvom príbehu je hlavnou postavou maliar Horác, ktorý sa snaží vysvetliť smrť muža, s ktorým sa kedysi stretol. V druhom prípade je hlavnou postavou žena, ktorá pozná podobu vraha starej ženy.

Redondová, Dolores: Dedičstvo kostí
Inšpektorka Amaia sa vracia do údolia rieky Baztán, kde nedávno uzavrela prípad a zhromaždila dôkazy proti Jasonovi. Blíži sa súdny proces. Obvinený Jason však tesne pred jeho začiatkom spácha samovraždu. V liste na rozlúčku adresovanom inšpektorke zanechal odkaz: “Tarttalo”.

Selecký, Radoslav: Princíp divočin
Príbeh odohrávajúci sa v 90.tych rokoch minulého storočia, keď na Slovensku prebieha boj rôznych záujmových a kriminálnych skupín a vrcholí divoká privatizácia. Novinár Michal odchádza urobiť reportáž z pašovania nelegálnych migrantov neďaleko miesta svojho rodiska. Pokúša sa zistiť, kto ovláda celú hladovú dolinu, kto stojí za všetkými mafiánskymi praktikami.

Simukka, Sala: Červená ako krv
Lumikki je tvrdohlavé sedemnásťročné dievča, ktoré má rado samotu a silnú čiernu kávu. Jedného dňa objaví v školskej tmavej komore rozvešané sušiace sa päťstoeurové bankovky postriekané krvou. Tento nález od základov otrasie jej zásadami, obráti jej život hore nohami a vtiahne ju do sveta drogových dílerov a násilníkov.

Soyka, Katarína: Posledná pozemšťanka
Darka sa nečakane ocitá na vesmírnej lodi, ktorá ju unáša do neznáma. Stáva hračkou v rukách mimozemských netvorov – Tortirov, ale nestráca chuť bojovať za svoj život a slobodu. Musí sa rýchlo zorientovať v zložitých zvykoch Tortirov. Útočisko nachádza u milovaného muža, ale sokyňa v láske má s Pozemšťankou svoje vlastné plány.

Steel, Danielle: Víťazi
Ctižiadostivá lyžiarka Lili sa počas príprav na olympijské hry vážne zraní pri páde lanovky. Neurologička Jessie, ktorá ju operuje Lili, sa vinou osobnej tragédie stane jedinou oporou svojim štyrom deťom. Lilinho otca zranenie dcéry vážne zasiahne. Životy týchto troch postáv sa prelínajú s osudmi ďalších troch ľudí. Všetci odmietajú porážku, a tvrdo sa pokúšajú zmeniť svoj osud.

Sterry, David Henry: Zajačik
Príbeh Davida, ktorý sa ako neskúsený chlapec dostane do Los Angeles. Pri hľadaní ubytovania je vtiahnutý do temného prostredia prostitúcie a po čase sa stáva spoločníkom osamelých hollywoodskych žien. Postupne padá až na samé dno. David cíti, že sa z neho musí vymaniť.

Šikulová, Veronika: Medzerový plod
Príbehy zo života a o živote, o jeho svetlých i tienistých stránkach všedných dní.

Štiblaríková, Leona: Bratislavaká bludička
Magický príbeh o bludičke Malvíne, ktorá pracuje v Bratislave ako turistická sprievodkyňa. Nepríjemným klientom pomotá cesty, aby zablúdili. Niekedy použije taxislužby kamaráta Alexandra, alebo ide na vynikajúcu kávu do kaviarne k Branislavovi, ktorý upísal dušu za jej receptúru. Oboch priateľov sa snaží utajiť pred Srbom Zlatkom Zebićom, majiteľom výletnej lode Damijana kotviacej na Dunaji.

Štrasser, Ján: Emília Vášáryová – Pr(a)vá dáma
Kniha rozhovorov s prvou dámou slovenskej divadelnej a filmovej scény Emíliou Vášáryovou približuje herečku v dôverných chvíľach i ťažiskových okamihoch.

Tainová, Tamara: Dievča, ktoré sa bálo sovy
Mladá ošetrovateľka v zoo Lea sa nevie vyrovnať s ťažkou psychickou chorobou svojej mamy, ktorá ju obrala nielen o detstvo, ale i priateľov. Nemá sa komu zdôveriť so svojimi problémami, kým sa nespozná s príťažlivou architektkou Mandy a jej kamarátmi. Zdá sa, že konečne nachádza mladých ľudí, ktorí medzi sebou nemajú tajomstvá. No nie je to tak.

Vargová, Katarína: Šura
Zbierka poviedok inšpirovaných autorkiným vlastným životom. Zamýšľa sa v nich nad zmyslom života, ktorý pramení z jej detstva a čias dospievania, n rodinných pomeroch, ktoré neboli ideálne.

Waltere, Jess: Nádherné trosky
Román odohrávajúci sa počas jedného polstoročia odokrýva životné osudy niekoľkých ľudí: talianskeho hoteliera očareného filmovou hviezdou, legendárneho producenta, ktorý ich kedysi dal dohromady, jeho mladej, idealistickej asistentky, vojnového veterána, alebo šviháka Richarda Burtona, ktorého chúťky celý príbeh uviedli do pohybu. Príbeh ľudí, ktorí sa preplavujú medzi skaliskami svojich životov na ceste za odvážnymi snami.

Knihy pre deti a mládež

Knižné novinky február 2015

Auxtová, Ivana: Záhady Raketovej ulice
Sedem príbehov, ktorých dej sa odohráva na Raketovej ulici, kde sa jedného dňa začnú diať nevysvetliteľné záhady. Katka sa presťahuje do domu, v ktorom je každé ráno neporiadok, Agátka dostane ako darček perá so zvláštnymi schopnosťami, Mirko jedného dňa stratí náladu i chuť rozprávať, Veronika získa neobyčajného psíka, budúcemu školákovi Samkovi robí problém ranné vstávanie, lebo budík nechce zvoniť.

Bond, Michael: Paddington, pomocník na pohľadanie
Medvedík Paddington zažil mnohé dobrodružstvá, počas pikniku sa takmer utopil v rieke, pán Curry ho vzal na dražbu a nakoniec sa prejavil ako majster a pomocník a nakoniec oslávil narodeniny.

Boswellová, Ellie: Čarodejnica z Turlinghamu – Kúzelná skrinka
Keď sa okolie dozvie o priateľstve Sophie a Katy, dievčatám začne hroziť nebezpečenstvo. Sú presvedčené, že keď budú držať spolu, ľahko prekonajú všetky prekážky. Katy sa však začne odrazu správať veľmi čudne a Sophie sa rozhodne zistiť príčinu a pomôcť jej.

Dicamillo, Kate: Eduard a jeho zázračná cesta
Príbeh rozmaznaného porcelánového zajaca Eduarda, ktorý žil v byte, kde sa oňho staralo desaťročné dievča. Jedného dňa sa nešťastnou náhodou ocitol na dne oceána, kým ho búrka nevyplavila do rybárskej siete. Eduard stratil svoju rodinu a putuje z rúk do rúk mnohých ľudí a zažíva mnohé dobrodružstvá.

DiCamillo, Kate: Flora a Odyseus
Desaťročnej Flóre, ktorá miluje komiksy sa podarí zachrániť veveričiaka Odysea pred strašnou smrťou v útrobách vysávača. Odyseus sa mení na superhrdinu, vie lietať, rozumie ľudskej reči a píše básne. Flóra, Odyseus a nevidiaci chlapec William spolu prežijú dobrodružstvá, ktoré im zmenia život.

Fantová, Petra: Detský ilustrovaný atlas – Európa
Bohato ilustrovaný atlas sprevádza po všetkých európskych štátoch. Približuje hlavné mestá, priemysel, poľnohospodárstvo, faunu i flóru.

Gaarder, Jostein: Pomarančové dievča
Georg mal štyri roky, keď mu zomrel otec. Teraz, po jedenástich rokoch nájde rodina dopis adresovaný chlapcovi. V ňom otec synovi píše o živote, vyznáva sa so svojej lásky k tajomnému dievčaťu s pomarančom, ktorej totožnosť je zahalená tajomstvom a kladie mu zložité otázky, ktoré sa týkajú samotnej podstaty ľudskej existencie.
Gregušová, Andrea: Marína a povaľači
Príbeh o troch kamarátoch, pavúkovi Floránovi, komárovi Konrádovi a Piérovi, ktorí si žijú spokojne na povale starého domu. Keď sa k nim jedného dňa zatúla malé, bláznivé dievčatko, ich pohodový život sa úplne zmení.

Hevier, Daniel: Veľké bum a malé bum
Kniha veselých básničiek, v ktorých vystupujú rôzne čudák Čudovák a Čudovačka, Kúzelník Palička, Čajník-neobyčajník, Tencúľ-cencúľ, veselý snehuliak-Smiechuliak a množstvo zvieratiek.

Lenk, Fabian: Detektívi v čase – Červený pomstiteľ
Traja priatelia Kim, Julian a Leon sa pomocou čarovného kľúča vyberú do starovekého Ríma. V amfiteátri niekto napadne cisára Tita, žiada zrušiť gladiátorské hry a vydiera ho. Traja malí detektívi rozbehnú pátranie po tajomnom Červenom pomstiteľovi..

Lenk, Fabian: Detektívi v čase – Podvod na olympiáde
V starovekom Grécku sa konajú olympijské hry. Jednoznačným favoritom je majster v zápasení Milión a jeho príbuzní. Napriek očakávaniu brat a otec prehrajú. Traja kamaráti tušia podvod a púšťajú sa do pátrania, aby odhalili pravdu.

Mead, Richelle: Upírska akadémia – Spútané mágiou
Rose si mohla vybrať medzi smrteľným životom osamote a nesmrteľným životom v náručí milovaného Dimitriho. Ale nerozhodla sa správne. Myšlienkami je stále s Dimitrim. Nedokázala ho zabiť, keď mala príležitosť. Aj Dimitri stále myslí na Rose a túži po tom, aby boli navždy spolu.

Mlčochová, Jela: Hádajkove dobrodružstvá – Dračí zub
Hádajkov kamarát trpaslík Ctibor ochorel a pomôcť mu môže jedine liek zo zubov draka. Hádajko sa vyberie do hôr hľadať draka a pritom zažije množstvo vzrušujúcich chvíľ : absolvuje nebezpečný skok z hradieb, zmení sa na kúzelníka, pokúsi sa dostať na nebezpečnú Ihlovú horu.

Nagyová-Džerengová, Petra: Klára a Tity
Pokračovanie príbehov o malej Kláre, ktorá dostala svoje prvé vysvedčenie. Teší sa na prázdniny u dedka na dedine. Z Afriky sa vracia jej mamička a pricestuje s ňou veľké prekvapenie.

Nesbø, Jo: Doktor Proktor a koniec sveta. Možno.
Blíži sa koniec sveta a ľudstvo by malo čeliť obrovskej invázii z vesmíru. V práčkach miznú ponožky, v kanalizácii sa ukrývajú škrtiče, objavili sa sedemnohé peruánske pavúky. Bule, Lisa a doktor Proctor musia rozlúštiť množstvo záhad.

Nopola,T. – Lindman, M.: Sára a divoké batoľa
Jedného dňa prinesie Sárina mamička veľkú škatuľu, v ktorej je odložená Sárina výbavička, keď bola ešte maličká. Sára sa rozhodne svojho malého kamaráta Ota prezliecť za bábätko a za odmenu mu sľúbi, že ho povozí v kočíku. Počas prechádzky zájde do obchodu a poprosí Otových kamarátov, aby jej bábätko postrážili. Otovi sa však podarí ujsť a namieri si to do zábavného parku.

Nopola, T. – Lindman, M.: Sára a traja Otovia
Sára je jedináčik a túži po niekom, s kým by sa mohla hrať. Braček ani sestra zatiaľ neprichádzajú, tak zatúži po psíkovi. Rodičia s tým nesúhlasia, preto sa vyberie nejakého psíka pohľadať. Na ihrisku stretne troch Otov – malého, stredného a veľkého. Tí sa rozhodnú, že jej pomôžu.

Nöstlinger, Christine: Grétkin príbeh
Štrnásťročná Grétka vyrastá v spokojnej rodine, ktorej spoločným rysom je nadváha. V škole medzi spolužiakmi je ale neistá a nespokojná. Všetko sa nečakane zmení, keď sa jej mama náhle rozhodne schudnúť.

Popoluška
Príbeh o milej a skromnej Popoluške a jej protivnej macoche a nevlastnej sestre. Až tajná návšteva bálu na kráľovskom zámku zmení jej život. Rozprávka v slovensko – anglickej mutácii.

Schneider, Liane: Terka a bábätko
Mamine bruško zo dňa na deň rastie. Terka bude mať bračeka a stane sa z nej veľká sestra. Bude mamičke pomáhať pri kúpaní, krémovaní a kočíkovaní.

Schneider, Liane: Terka dostane mačiatko
Terka má veľmi rada mačičky. Raz, keď si doma práve jednu kreslila, začula na ulici prudko zabrzdiť auto. Práve prišiel domov otecko, ktorému sa pred autom z ničoho nič zjavilo milé mačiatko. Terka vtedy ešte netušila, že to malé sivo-biele pruhované mača sa čoskoro stane jej najlepším priateľom.

Schneider, Liane: Terka ide do škôlky
Terka už má tri roky a je teda dosť veľká, aby mohla chodiť do škôlky. Najprv musí ísť k doktorovi, aby zistil, či je zdravá. Do škôlky sa veľmi teší a nevie sa už dočkať. V škôlke si nájde nových kamarátov, objaví veľa hračiek a zoznámi sa aj s pani učiteľkou.

Schneider, Liane: Terka pomáha mame
Terka vymyslela na detskom ihrisku novú hru, ktorú s mamou hneď vyskúšali. Ale mamičke sa pri hre pritrafil úraz: vyvrtla si členok. Terka mamu ľutovala, no nemala čas smútiť. Konečne dostala príležitosť ukázať, že vie byť veľkou slečnou, ktorá doma pomôže.
Schneider: Terka sa stratí
Terka sa vybrala s mamou do mesta nakupovať. Stačil však len okamih a uprostred veľkého obchodného domu sa Terka mamičke stratila. Zľakla sa, že zostane už navždy v obchodnom dome. Našťastie tam bol mikrofón a v ňom všetko hlásia.

Simon, Francesca: Nočná mora Grázlika Gaba
Grázlik Gabo má veľký problém. V škole sa žiakom snažia vštepiť správe stravovacie návyky a tak sa Gabo obáva, že sa už nikdy schuti nenaje. Okrem toho musí vymyslieť darček pre mamu a zachrániť svoje dobré meno.

Snehulienka
Príbeh o Snehulienke, ktorá sa skamarátila so siedmimi trpaslíkmi. Keď zlá macocha zistila, že ju prevyšuje svojou krásou, rozhodla sa ju zniesť zo sveta. Život jej zachránil krásny princ. Rozprávka v dvojjazyčnej slovensko – anglickej mutácii.

Šestnásť rozprávok z krajiny princezien
Rozprávkové príbehy o princeznách, o šarmantných princoch, o kráľoch a kráľovnách, o hradoch a zámkoch, o čarodejniciach, o zázračných elixíroch a zaklínadlách.

Violetta – Môj svet naruby
Prázdniny sa skončili a Violetta sa teší na Štúdio On Beat. Študentov čaká prekvapenie, budú môcť vystupovať naživo. Leon však kvôli motokrosu nepríde na párty a Tomas sa vrátil do Španielska. Situácia sa ešte skomplikuje, keď sa objaví Diego a Violetta bude znovu váhať medzi dvomi chalanmi.

Violetta – Spev na prvom mieste
Leon sa s Violettou rozišiel a tak Violetta sa pokúša s ním zmieriť. Lenže neustále sa medzi nich pletie Diego. Violette nečakane dostáva ponuku na rozbehnutie sólovej kariéry. Ak by Violetta ponúkanú prácu prijala, mohla by pomôcť otcovi a nemusela by už chodiť do triedy s Leonom.

Violetta . Violettin tajný denník
Denník Violetty, ktorá má šestnásť rokov, neustále sa sťahuje a preto nikde nemá priateľov. Jej jediným dôverníkom je denník, do ktorého si zaznamenáva svoje pocity, tajomstvá, píše o svojich láskach i snoch.

Widmark,M. – Willis, H.: Záhada v hoteli
Lasse a Maja sú spolužiaci a spoločne vedú malú detektívnu kanceláriu. Deň pred Štedrým večerom sa bohatá rodina Goldenovcov ubytuje v mestskom hoteli. So sebou majú aj veľmi drahého čínskeho jazvečíka. Hneď prvú noc sa jazvečík stratí a rodina žiada náhradu. Lasse a Maja zistia, že ide o podvodníkov, ktorí takýmto spôsobom vylákali peniaze z viacerých hotelov.
Walliams, David: Krysburger
Malá Zoe to má v živote ťažké. Po smrti mamičky sa otec oženil a nevlastná matka, ktorá je mimoriadne lenivá, dievča neznáša. Zoina spolužiačka, známa bitkárka na ňu každý deň pľuje a podliak Burt plánuje z jej domáceho maznáčika – krysieho mláďatka urobiť krysburger.