Cenník služieb

(Platí od 1.3.2019)

Registračné poplatky
registračný poplatok dospelí 4,00 €
registračný poplatok seniori s preukazom
člena DCS MČ BNM 2,00 €
registračný poplatok deti 2,00 €
Poplatky za straty
strata alebo poškodenie čitateľského preukazu 1,00 €
strata dokumentu vydaného do roku 1989 štvornásobok nadobúdacej ceny
strata dokumentu vydaného po roku 1989 dvojnásobok nadobúdacej ceny
strata časti viaczväzkového dokumentu náhrada celej sumy kompletného diela
manipulačný poplatok – strata dokumentu
okrem náhrady dvojnásobku hodnoty dokumentu 3,00 €/kn.j
poškodenie časti dokumentu podľa stupňa poškodenia
poškodenie čiarového kódu 0,50 €
Poplatky za prekročenie výpožičnej doby
1. prekročenie výp. lehoty – 1. upomienka 0,40 €
2. prekročenie výp. lehoty – 2. upomienka 0,80 €
3. prekročenie výp. lehoty – 3. upomienka 3,00 €
každé ďalšie prekročenie výp. lehoty vzostupne plus 1,00 €
Poplatký za používanie internetu
Dôchodcovia nad 60 rokov a deti do 15 rokov
s platným čitateľským preukazom – internet zdarma
Čitatelia s platným čitateľským preukazom ½ hod. zdarma
za každú ďalšiu, aj začatú, ½ hodinu 0,50 €
ostatní 0,50 € za každú, aj začatú, 1/2 hodinu
Študovne, čitárne, voľnočasové centrum
jednorazový vstup bez registračného preukazu 0,50 €
Poplatky za reprografické služby
A4 jednostranne tlač 0,10 €/strana
A4 obojstranne tlač 0,15 €/strana
tlač z internetu 0,15 €/strana
tlač z internetu – farebná 0,20 €/strana
sken do mailu 0,05 €/strana
sken na USB 0,05 €/strana