O nás

KBNM

Knižnica Bratislava – Nové Mesto je rozpočtovou organizáciou  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V súlade s poslaním a úlohami  verejnej knižnice zabezpečuje všeobecný a rovnoprávny prístup všetkých občanov a inštitúcií ku kultúrnym hodnotám a informáciám.

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1957, kedy bola odčlenená prvá knižnica Vinohrady. Následne začali vznikať ďalšie pobočky lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III. Od roku 1961 sa centrálou vtedajšej Obvodnej ľudovej knižnice Bratislava III stáva jedna z jej pôvodných pobočiek – Stromová 18.

V roku 1979 bola skolaudovaná nová budova na Pionierskej 12, kam sa následne sťahuje centrála Knižnice Bratislava – Nové Mesto.

Od  roku 1979 tu sídli  riaditeľstvo, útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, ekonomicko – technickej činnosti a šesť pracovísk knižničnej prevádzky.

Štyri pobočky Knižnice Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Knižnica Bratislava – Nové Mesto má v súčasnosti 10 pracovísk, v ktorých poskytuje knižnično – informačné služby:
Centrálnu knižnicu na Pionierskej 12 so šiestimi pracoviskami :
– knižnično-informačné vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež
– oddelenie beletrie s čitárňou periodík
– oddelenie odbornej literatúry
– študovňa odbornej literatúry
– retro hudobný kabinet
– kabinet cudzojazyčnej literatúry

Pobočky:

– Pobočka Jeséniova 43 – Koliba
– Pobočka Kutuzovova 15/a
– Pobočka Nobelova 30 – SD Vernosť
– Pobočka Stromová 18 – DK Kramáre

Tieto pracoviská poskytujú súbežné  služby pre deti, mládež a dospelých.

Všetky pracoviská Knižnice Bratislava- Nové Mesto sú plne automatizované, pracujú v knižnično-informačnom systéme DAWINCI.


Zriaďovacia listina  (PDF)

Organizačná štruktúra (PDF)

Knižničný a výpožičný poriadok  (PDF)

Cenník služieb  (PDF)

Ochrana osobných údajov (GDPR)  (PDF)

Kolektívna zmluva (PDF)