O nás

KBNM

Knižnica Bratislava – Nové Mesto je rozpočtovou organizáciou  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V súlade s poslaním a úlohami  verejnej knižnice zabezpečuje všeobecný a rovnoprávny prístup všetkých občanov a inštitúcií ku kultúrnym hodnotám a informáciám.

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1972, kedy vznikla Obvodná knižnica a jej pobočky lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III.

Centrála Knižnice Bratislava – Nové Mesto  sa nachádza  na Pionierskej ulici č.12. Od  roku 1979 tu sídli  riaditeľstvo, útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, ekonomicko – technickej činnosti a šesť pracovísk knižničnej prevádzky. Štyri pobočky Knižnice Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Knižnica Bratislava – Nové Mesto má v súčasnosti 10 pracovísk, na ktorých poskytuje knižnično – informačné služby:
Centrálnu knižnicu na Pionierskej 12 so šiestimi pracoviskami :
– knižnično-informačné vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež
– oddelenie beletrie s čitárňou periodík
– oddelenie odbornej literatúry
– študovňa odbornej literatúry
– retro hudobný kabinet
– kabinet cudzojazyčnej literatúry

Pobočky:

– Pobočka Jeséniova 51 – Koliba
– Pobočka Kutuzovova 15/a
– Pobočka Nobelova 30 – SD Vernosť
– Pobočka Stromová 18 – SD Kramáre

Tieto pracoviská poskytujú súbežné  služby pre deti, mládež a dospelých.

Všetky pracoviská Knižnice Bratislava- Nové Mesto sú plne automatizované, pracujú v knižnično-informačnom systéme DAWINCI.