Zmluvy

ZMLUVY ROK 2019

Kúpna zmluva + Dodatok k zmluve (balík služieb) Slovak_Telekom_23.4.2019

ZMLUVY ROK 2017

Dodatok zmluvy o prenose čísla a poskytovaní internetových služieb dodatokzmluvaTcom

ZMLUVY ROK 2016

Zmluva o dodávke elektriny č.5100029630 2016-2017 26.1.2016 :ZSE16

Zmluva ALBATROS MEDIA, Dohoda o zmene výšky rabatu 16.2.2016:ALBATROS

Zmluva o dodávke tovaru 1/2016 8.6.2016: SERVER

Zmluva o pripojení odberného miesta 121577654 11.8.2016: ZSE

Zmluva o dielo 1/2016 7.10.2016:Projekt

ZMLUVY ROK 2015

Zmluva o nebytových priestoroch 1.1.2015  : Nobelova

Zmluva o poskytovaní verejnej služby 8.1.2015 : o2

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 1/2015-15.1.2015:RZ ELBE PLUS č.1-2015 s.1,RZZ ELBE PLUS č.1-2015 s.2,RZ ELBE PLUS č.1-2015 s.3,RZELBEs4

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 2/2015 : PRYZMAT

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 3/2015- 23.1.2015: PETREX

Zmluva o poskytovaní verejnej služby č. : 1485236769- 5.3.2015  Benestra

Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2015: Dotacia

Zmluva o dielo č.  Z201516218_Z   20.7.2015:EKSTERASA

Zmluva o dielo KIS Davinci  KBNM2016 -6.11.2015 :  SVOP

Zmluva o dodávke tovaru č.1/2015- 9.11.2015:Redwell

Darovacia zmluva Komunitná nadácia 13.10.2015: DARKN

Zmluva o spolupráci OZ Ježkove oči 21.12.2015:OZJEZKO

ZMLUVY ROK 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 5.5.2014:MKSR

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti č. 1/2014 21.5.2014:TS14

Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 7.6.2014 : BSK14

Zmluva o dielo 1/2014 4.8.2014 : ProjektNobelova

Zmluva o dielo 2/2014 :ZODNobelova

Zmluva o spolupráci OZ Ježkove oči 24.10.2014 :OZJEZKO14

Zmluva o dielo KIS Davinci 2.12.2014:SVOP14

Rámcová kúpna zmluva č.2014416 4.12.2014:AQUA

Rámcová zmluva na dodávku tovarov a služieb č.2/2014 22.12.2014:MILLOV

ZMLUVY ROK 2013

Servisná zmluva č. 20130308-1 8.3.2013: EURODATA

Zmluva o dielo 1/2013 22.5.2013:ZMLUVA O DIELOtarb

Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 19.6.2013: BBOX

 Darovacia zmluva  30.9.2013 :DAR

Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny 4.11.2013 :ZSE13

Zmluva o dielo KIS Davinci 31.12.2013 :SVOP13