Zmluvy

ZMLUVY ROK 2020

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny: 2020 ZSE Energia – Dodatok.pdf 

Zmluva o dielo: 2020 SVOP – Zmluva o dielo.pdf 

Zmluva o dodávke pitnej vody: 2020 BVS – Zmluva o dodávke pitnej vody.pdf

ZMLUVY ROK 2019

Zmluva o poskytovaní služieb + Kúpna zmluva 29.4.2019:  2019 O2 – Zmluva.pdf

Zmluva o prenájme zariadenia 28.6.2019:  2019 Euro Data Services – prenajom.pdf 

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 1.7.2019:  2019 RAVI – Zmluva.pdf 

Zmluva o dielo 14.10.2019:  2019 PROFMEL – Zmluva o dielo.pdf

Kúpna zmluva + Dodatok k zmluve (balík služieb) 23.4.2019:  2019 SlovakTelekom.pdf

Zmluva o dielo 11.12.2018:  2019 SVOP – Zmluva o dielo.pdf (126 KB) 

ZMLUVY ROK 2018

Zmluva o prenájme: 2018 Babitz – Prenajom priestorov.pdf

Zmluva o dielo:  2018 SVOP – Zmluva o dielo.pdf 

Zmluva o poskytovaní služieb: 2018 Benmel – Zmluva o poskytovaní služieb + zrušenie zmluvy.pdf 

ZMLUVY ROK 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb:   2017 UPC – Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb 

Zmluva o poskytnutí služby: 2017 Šebo – Zmluva – autorska beseda  

Dodatok zmluvy o prenose čísla a poskytovaní internetových služieb: SlovakTelekom-dodatok-2017

ZMLUVY ROK 2016

Zmluva o dodávke elektriny č.5100029630 2016-2017 26.1.2016: ZSE16

Zmluva ALBATROS MEDIA, Dohoda o zmene výšky rabatu 16.2.2016: ALBATROS

Zmluva o dodávke tovaru 1/2016 8.6.2016: SERVER

Zmluva o pripojení odberného miesta 121577654 11.8.2016: ZSE

Zmluva o dielo 1/2016 7.10.2016: Projekt

ZMLUVY ROK 2015

Zmluva o nebytových priestoroch 1.1.2015 : Nobelova

Zmluva o poskytovaní verejnej služby 8.1.2015 : O2

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 15.1.2015: 2015 ELBE PLUS.pdf 

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 2/2015 : PRYZMAT

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 3/2015- 23.1.2015: PETREX

Zmluva o poskytovaní verejnej služby č. : 1485236769- 5.3.2015  Benestra

Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2015: Dotacia

Zmluva o dielo č.  Z201516218_Z   20.7.2015: EKSTERASA

Zmluva o dielo KIS Davinci  KBNM2016 -6.11.2015 :  SVOP

Zmluva o dodávke tovaru č.1/2015- 9.11.2015: Redwell

Darovacia zmluva Komunitná nadácia 13.10.2015: DARKN

Zmluva o spolupráci OZ Ježkove oči 21.12.2015: OZJEZKOVEOCI15

ZMLUVY ROK 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 5.5.2014:MKSR

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti č. 1/2014 21.5.2014:TS14

Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 7.6.2014 : BSK14

Zmluva o dielo 1/2014 4.8.2014 : ProjektNobelova

Zmluva o dielo 2/2014 : ZODNobelova

Zmluva o spolupráci OZ Ježkove oči 24.10.2014OZJEZKOVEOCI14

Zmluva o dielo KIS Davinci 2.12.2014: SVOP14

Rámcová kúpna zmluva č.2014416 4.12.2014: AQUA

Rámcová zmluva na dodávku tovarov a služieb č.2/2014 22.12.2014: MILLOV

ZMLUVY ROK 2013

Servisná zmluva č. 20130308-1 8.3.2013: EURODATA

Zmluva o dielo 1/2013 22.5.2013: ZMLUVA O DIELOtarb

Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 19.6.2013: BBOX

Darovacia zmluva 30.9.2013 : DAR

Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny 4.11.2013 : ZSE13

Zmluva o dielo KIS Davinci 31.12.2013 : SVOP13