Zmluvy

ZMLUVY ROK 2020

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny 24.2.2020: 2020 ZSE Energia – Dodatok.pdf 

Zmluva o dodávke pitnej vody 24.2.2020: 2020 BVS – Zmluva o dodávke pitnej vody.pdf

Zmluva o dielo 30.12.2019:  2020 SVOP – Zmluva o dielo.pdf 

ZMLUVY ROK 2019

Zmluva o dielo 14.10.2019:  2019 PROFMEL – Zmluva o dielo.pdf

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 1.7.2019:  2019 RAVI – Zmluva.pdf 

Zmluva o prenájme zariadenia 28.6.2019:  2019 Euro Data Services – prenajom.pdf 

Dodatok k zmluve o dodávke plynu 29.5.2019:  2019 SPP – Dodatok.pdf 

Zmluva o poskytovaní služieb + Kúpna zmluva 29.4.2019:  2019 O2 – Zmluva.pdf

Kúpna zmluva + Dodatok k zmluve (balík služieb) 23.4.2019:  2019 SlovakTelekom.pdf

Zmluva o poskytovaní technickej služby 4.4.2019:  2019 Zamecnik – Zmluva.pdf

Zmluva o dielo 11.12.2018:  2019 SVOP – Zmluva o dielo.pdf  

ZMLUVY ROK 2018

Rámcová zmluva na dodávku a výrobu knihovníckeho nábytku 19.12.2018: 2018 Lovisek – Ramcova zmluva.pdf  

Zmluva o poskytovaní služieb 1.6.2018: 2018 Benmel – Zmluva + zrušenie zmluvy.pdf 

Zmluva o prenájme 23.1.2018: 2018 Babitz – Prenajom priestorov.pdf

Zmluva o dielo 28.12.2017:  2018 SVOP – Zmluva o dielo.pdf 

ZMLUVY ROK 2017

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny 20.12.2017: 2017 ZSE – Dodatok.pdf

Oznámenie o prevode práv a povinností zo zmluvy 26.10.2017:  2017 Aqua Pro Europe

Zmluva o dielo + Preberací protokol 20.10.2017:  2017 BRUYO – Zmluva-rekonštrukcia strechy.pdf 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (balík služieb) 26.9.2017: 2017 SlovakTelekom_dodatky.pdf 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 21.7.2017:  2017 UPC – Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.pdf

Zmluva o poskytnutí služby 12.6.2017: 2017 Šebo – Zmluva – autorska beseda.pdf  

Dodatok k zmluve o dodávke plynu 23.3.2017: 2017 SPP – Dodatok.pdf 

Zmluva o dielo 31.12.2016: 2017 SVOP – Zmluva o dielo.pdf

ZMLUVY ROK 2016

Zmluva o dodávke elektriny č.5100029630 2016-2017 26.1.2016: ZSE16

Zmluva ALBATROS MEDIA, Dohoda o zmene výšky rabatu 16.2.2016: ALBATROS

Zmluva o dodávke tovaru 1/2016 8.6.2016: SERVER

Zmluva o pripojení odberného miesta 121577654 11.8.2016: ZSE

Zmluva o dielo 1/2016 7.10.2016: Projekt

ZMLUVY ROK 2015

Zmluva o nebytových priestoroch 1.1.2015: Nobelova

Zmluva o poskytovaní verejnej služby 8.1.2015: O2

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 15.1.2015: ELBE PLUS 

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 2/2015: PRYZMAT

Rámcová zmluva na dodávky tovaru a služieb 3/2015 – 23.1.2015: Peter Herceg – PETREX elektro 

Dodatok k zmluve o dodávke plynu 27.2.2015:  SPP-2015

Zmluva o poskytovaní verejnej služby č.: 1485236769 – 5.3.2015: Benestra

Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania 1.6.2015: Edenred 

Zmluva o poskytnutí dotácie 11.6.2015: Dotacia

Zmluva o dielo č. Z201516218_Z 20.7.2015: EKSTERASA

Zmluva o dielo KIS Dawinci  KBNM2016 – 6.11.2015:  SVOP

Zmluva o dodávke tovaru č.1/2015 – 9.11.2015: Redwell

Darovacia zmluva Komunitná nadácia 13.10.2015: DARKN

Zmluva o poskytovaní internetových služieb: ACS-2015

Zmluva o spolupráci OZ Ježkove oči 21.12.2015: OZJEZKOVEOCI15

ZMLUVY ROK 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 5.5.2014: MKSR

Zmluva o poskytovaní technických služieb v oblasti bezpečnosti 21.5.2014: Zamecnik2014

Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 7.6.2014: BSK14

Zmluva o dielo 1/2014 4.8.2014: ProjektNobelova

Zmluva o dielo 2/2014: ZODNobelova

Zmluva o spolupráci OZ Ježkove oči 24.10.2014: OZJEZKOVEOCI14

Zmluva o dielo KIS Dawinci 2.12.2014: SVOP14

Rámcová kúpna zmluva č.2014416 4.12.2014: AQUA

Rámcová zmluva na dodávku tovarov a služieb č.2/2014 22.12.2014: MILLOV

ZMLUVY ROK 2013

Servisná zmluva č. 20130308-1 8.3.2013: EURODATA

Zmluva o dielo 1/2013 22.5.2013: ZMLUVA O DIELOtarb

Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 19.6.2013: BBOX

Darovacia zmluva 30.9.2013 : DAR

Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny 4.11.2013 : ZSE13

Zmluva o dielo KIS Davinci 31.12.2013 : SVOP13