TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2023

“KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – záruka kvalitných informácií” Vzhľadom na akútny problém dezinformácií v elektronickom prostredí chceme poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Knihovníčky a knihovníci dobre vedia, ako je neraz ťažké odolávať dezinformačným tlakom. Kritický prístup musí byť … Continue reading TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2023