TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2023

“KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – záruka kvalitných informácií”

Vzhľadom na akútny problém dezinformácií v elektronickom prostredí chceme poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.


Knihovníčky a knihovníci dobre vedia, ako je neraz ťažké odolávať dezinformačným tlakom. Kritický prístup musí byť v súčasnosti jednou z najlepšie rozvinutých kompetencií človeka, inak sa utopí v bahne dezinformácií a podľahne vlastnej paranoji.
Preto tu pre všetkých prinášame slovenskú verziu plagátu 𝗔𝗸𝗼 𝗿𝗼𝘇𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝘁̌ 𝗳𝗮𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘄𝘀, ktorý vydala IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions. Veríme, že aj takýto obyčajný plagát môže byť impulzom pre rozvoj kritického myslenia.