On-line katalóg

Pre našich používateľov je k dispozícii on-line katalóg v ktorom majú možnosť vyhľadávať dokumenty z fondu Knižnice Bratislava – Nové Mesto. V katalógu je možné vyhľadávanie a po prihlásení aj kontrola čitateľského konta. Prihlásite sa cez odkaz PRIHLÁSENIE DO KONTA POUŽÍVATEĽA. Objednávanie cez katalóg nie je možné. Vybranú literatúru si môžete objednať prostredníctvom emailových kontaktov pracovísk na základe lokačných znakov vybranej literatúry.