Kontakty

Riaditeľka:
Mgr. Jana Sedláčková
E-mail : riaditel@kbnm.sk
Telefón : +421 2 444 580 62
Fax : +421 2 442 541 15

Zástupkyňa riaditeľky:
Pavla Sokolíková
E-mail : spracovanie.pio@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 539 85
Fax : +421 2 442 541 15

Úsek ekonomicko-technických činností:
E-mail : ekonomicke@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 539 85
Fax : +421 2 442 541 15

Centrálna knižnica Pionierska 12

Oddelenie odbornej literatúry a študovňa odbornej literatúry:
Mária Bacová
E-mail : odborne.pio@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 539 85

Oddelenie beletrie s čitárňou periodík:
Mgr. Kristína Petrejová
E-mail : beletria@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 539 85

Knižnično informačné a voľnočasové centrum:
Katarína Mečířová
E-mail : detske.pio@kbnm.sk, kbnm@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 539 85


Pobočka Stromová 18

Andrea Matúšková
E-mail : stromova@kbnm.sk
Telefón : +421 2 547 710 51


Pobočka Kutuzovova 15/a

Mgr. Mária Michnovičová
E-mail : kutuzovova@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 576 97


Pobočka Koliba – Jeséniova 43

Mgr. Mária Krupová, Bc. Lukáš Pikulík
E-mail : koliba@kbnm.sk
Telefón : +421 2 547 910 07


Pobočka Vernosť – Nobelova 30

Daniel Vrtík
E-mail : vernost@kbnm.sk
Telefón : +421 2 442 520 02