Aktuality

 

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS A DOVOLENKY KBNM

Knižnica Bratislava – Nové Mesto každoročne počas mesiacov júl-august ponúka čitateľom bonus v podobe leta bez upomienok a zároveň  poskytuje služby v zmenenom, letnom výpožičnom čase. Rozpis výpožičného času a dovoleniek pre jednotlivé pracoviská v termíne od 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017

DOVOLENKA PRE VŠETKY PRACOVISKÁ :  24. 7. 2017 – 4. 8. 2017

Centrálna knižnica Pionierska 12                                                Pobočka Stromová            

Po:     13,00 – 19,00                                                                              12,00 – 18,00                             

Ut:     13,00 – 16,30                                                                              13,00 – 16,30                              

Str:    10,00 – 17,00                                                                               10,00 – 17,00                              

Štv:    10,00 – 17,00                                                                              10,00 – 17,00                              

Pia:      9,00 – 16,30                                                                                9,00 – 12,00     13,00- 16,30              

                                                                                

Pobočka Kutuzovova                              Pobočka Nobelova               Pobočka Jeséniova

Po:   12,00 – 18,00                                          zatvorené                                   zatvorené

Ut:  13,00 – 16,30                                           zatvorené                                   zatvorené

St:   10,00 – 17,00                                        10,00 – 17,00                               zatvorené

Štv: 10,00 – 17,00                                           zatvorené                                 10,00 – 17,00 

Pia: 9,00 -12,00   13,00- 16,30                        zatvorené                                  zatvorené

 

 

Vážení čitatelia,

od 1.6.2017 sú opäť v prevádzke Letné knižničky v správe Knižnice Bratislava-Nové Mesto, rozmiestnené v lokalite mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Prevádzkový poriadok ako aj umiestnenie jednotlivých knižničiek :Prevádzkový poriadok letných knižničiek

 

 

Naša knižnica sa stala súčasťou nového súborného katalógu InfoGate, kde si okrem iného môžete vytvoriť

a spravovať vlastnú zbierku kníh.

www.infogate.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00 – 16,30