Aktuality

VÝZVA NA DAROVANIE KNÍH

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka, ale aj ďalšími bratislavskými knižnicami plánujú v roku 2017 zorganizovať na nádvorí Klariskej 16 už 11. ročník obľúbenej Bratislavskej burzy kníh.
Toto podujatie s charitatívnym cieľom bude súčasťou programu Bratislava pre všetkých v rámci dní otvorených dverí bratislavskej samosprávy v apríli 2017. Výťažok z predaja bude použitý  na zakúpenie zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých a na revitalizáciu fondu tohto oddelenia.

Zúčastnené knižnice venujú na burzu knihy vyradené zo svojich fondov, tie však už nestačia na uspokojenie záujmu. Obraciame sa preto na vás s výzvou na darovanie kníh. Knihy môžete priniesť priamo do Mestskej knižnice na ľubovoľné pracovisko (pondelok – piatok 8:00 – 19:00) alebo na centrálu Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, (pondelok, streda, štvrtok 8,00-19,00 hod, utorok, piatok 8,00- 16,30 hod.).

Ďakujeme.

 

 

 

NOC S ANDERSENOM 31.3.2017-1.4.2017

Milí rodičia,

Knižnica Bratislava-Nové Mesto aj v tomto roku pripravuje pre svojich aktívnych malých čitateľov podujatie Noc s Andersenom, počas ktorej majú možnosť stráviť noc plnú dobrodružstiev, čítania, hier a zábavy v priestoroch knižnice. Podujatie sa koná 31.3.-1.4.2017. Pokiaľ je Vaše dieťa aktívnym čitateľom Knižnice BNM, má 8-10 rokov, platný registračný poplatok a malo by  záujem o účasť na knižničnom nocovaní, kontaktujte pracovníkov pobočky knižnice, ktorú Vaše dieťa navštevuje, so žiadosťou o prihlášku. Počet miest je obmedzený, Knižnica si vyhradzuje právo konečného výberu detí na základe ich čitateľských aktivít. Uzávierka prihlášok je do 24.3.2017.