Text: + | - | Reset


Kontakty

Centrálna knižnica Pionierska 12

Mapka: “Centrálna knižnica Pionierska 12″ mapa
Telefón : 02/ 44 25 39 85
Fax : 02/ 44 25 41 15
E-mail: kbnm@kbnm.sk

Riaditeľka:
Mgr. Jana Vozníková
tel.: 02/44 45 80 62
E-mail: voznikova@kbnm.sk

Zástupkyňa riaditeľky:
Pavla Sokolíková
tel.: 02/44 25 39 85
E-mail: spracovanie.pio@kbnm.sk

Vedúca úseku ekonomicko-technických činností:
Jana Janečková
tel.: 02/44 25 39 85
E-mail: ekonomicke@kbnm.sk

Vedúca služieb:
Mgr. Jana Vozníková
tel.: 02/44 45 80 62
E-mail: voznikova@kbnm.sk

Služby:
Centrálna knižnica Pionierska 12
Oddelenie odbornej literatúry: Mária Bacová (odborne.pio@kbnm.sk)
Študovňa odbornej literatúry: Katarína Mečířová (kbnm@kbnm.sk)
Oddelenie beletrie s čitárňou periodík: Viera Bednaričová
Knižnično-informačné vzdelávacie a
voľnočasové centrum pre deti a mládež: Mgr. Mária Krupová (detske.pio@kbnm.sk)
tel.: 02/44 25 39 85

Pobočka Stromová 18
Andrea Matušková
tel.: 02/54 77 10 51

Pobočka Kutuzovova 15/a
Mgr. Mária Michnovičová
tel.: 02/44 25 76 97

Pobočka Koliba – Jeséniova 51
Mgr. Alžbeta Smetanová
tel: 02/54 79 10 07