O nás

KBNM

Knižnica Bratislava – Nové Mesto je významným kultúrnym stánkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a spolutvorcom náučnej a poznávacej kultúry.

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1972, keď vznikla Obvodná knižnica a jej pobočky lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III.

Centrálna knižnica BNM je na Pionierskej ulici č.12, kde od roku l979 sídli riaditeľstvo, útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, ekonomicko – technickej činnosti a 5 pracovísk knižničnej prevádzky. 3 pobočky Knižnice Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Knižnica prechádza postupne na elektronizáciu svojich služieb poskytovaných čitateľom.

Knižnica Bratislava – Nové Mesto má v súčasnosti 9 pracovísk:
Centrálnu knižnicu na Pionierskej 12 so šiestimi pracoviskami
– knižnično-informačné vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež
– oddelenie beletrie s čitárňou periodík
– oddelenie odbornej literatúry
– študovňa odbornej literatúry
– retro hudobný kabinet
– kabinet cudzojazyčnej literatúry

Pobočky:
– Pobočka Stromová 18
– Pobočka Kutuzovova 15/a
– Pobočka Koliba – Jeséniova 51

-Pobočka Nobelova 30
So súbežnými službami pre dospelých a pre deti a mládež